Projekty

 Úspešné projekty, ktoré boli zrealizované Obcou Nová Ľubovňa v roku 2012:
 

1/ "Rozšírenie kapacít materskej školy" - cieľ projektu: vytvorenie dvoch tried v bývalej budove dielní v areáli ZŠ

2/ "Realizácia opatrení situačnej prevencie v nehodových lokalitách - Dopravné značenie" - cieľ projektu: bezpečnosť cestnej premávky

3/ "Vytváranie podmienok pre mimoškolské aktivity v oblasti športu pre mladistvých - Rekonštrukcia ihriska" - cieľ projektu: podpora aktivít v oblasti prevencie mládeže

4/ "Zlepšenie materiálneho a technického zabezpečenia OHZ Nová Ľubovňa" - cieľ projektu: obnoviť a doplniť materiálno - technické vybanie hasičov

5/ " Vybudovanie kamerového bezpečnostného systému v obci Nová Ľubovňa" na objektoch základnej školy, obecného úradu a futbalového ihriska - cieľ projektu: prevencia kriminality,

 

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist