REFERENDUM 2023

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023 - Obec Nová Ľubovňa
23.1.2023

Výsledky hlasovania v REFERENDE 21.01.2023 - Obec Nová Ľubovňa

V Obci Nová Ľubovňa sa hlasovania v Referende zúčastnilo 27,21 % oprávnených voličov.


REFERENDUM 2023
20.1.2023

REFERENDUM 2023

Referendum sa uskutoční v sobotu 21.01.2023 v čase od 07:00 - 22.00 hod. Nezabudnite si občiansky preukaz, ktorý musí byť platný v čase konania referenda.


Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023
9.11.2022

Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023

Obec Nová Ľubovňa oznamuje e-mailovú adresu obce Nová Ľubovňa na elektronické doručenie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií, na elektronické doručenie Žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu a na elektronické doručenie Žiadostí o Voľbu poštou - pre konanie REFERENDA, ktoré sa bude konať 21.01.2023 (príloha).


Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023
9.11.2022

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023

Obec Nová Ľubovňa vytvorila pre konanie REFERENDA, ktoré sa bude konať 21.01.2023, dva volebné okrsky (príloha), pre obidva je volebnou miestnosťou Kultúrny dom Nová Ľubovňa.


REFERENDUM 2023
8.11.2022

REFERENDUM 2023

Prezidentka SR vyhlásila REFERENDUM na deň 21.01.2023.
V prílohe nájdete: Rozhodnutie prezidentky SR o vyhlásení referenda, Informáciu pre voliča, Žiadosť o voľbu poštou - vzor, Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu - vzor.
Všetky oznamy a informácie, súvisiace s konaním Referenda 2023 budú zverejňované na úradnej tabuli obce, ako aj v samostatnej záložke na webovom sídle obce, označenej REFERENDUM 2023.