Stavebný úrad

Tlačivá na podanie Stavebnému úradu v Starej Ľubovni

                                                                          http://www.novalubovna.sk/stavebny-urad/

Vyplnenú žiadosť doručte Obci Nová Ľubovňa, 065 11  Nová Ľubovňa 102, ktorá Vašu žiadosť postúpi na vybavenie Stavebnému úradu v Starej Ľubovni, ktorý vybavuje žiadosti spojené so stavebným konaním v katastrálnom území Nová Ľubovňa od 1.1.2010, kedy došlo k zlúčeniu stavebných úradov.

K stiahnutiu