Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
Názov Dátum
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2023 23.11.2022 Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2023 - 91.3 kB
Návrh rozpočtu obce Nová Ľubovňa na roky 2023, 2024, 2025 23.11.2022 Návrh rozpočtu obce Nová Ľubovňa na roky 2023, 2024, 2025 - 1.93 MB
Návrh VZN č. 5/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa 23.11.2022 Návrh VZN č. 5 2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa - 177.23 kB
Návrh VZN č. 6/2022, ktorým sa mení VZN č. 5/2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiada školských zariadení so sídlom na území obce 23.11.2022 Návrh VZN č. 6_2022, ktorým sa mení VZN č. 5_2013 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce - 282.38 kB
Oznámenie e-mailovej adresy - REFERENDUM 2023 09.11.2022
Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie REFERENDA 2023 09.11.2022
REFERENDUM 2023 08.11.2022
Verejná vyhláška - Výzva pre vlastníkov a užívateľov pozemkov - ochranné pásmo el. vedenie VSD 18.11.2022