Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3/2019 1.2.2019 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov 42092426  948,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 32/2018 20.7.2018 Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby... Sociálny dom ANTIC n.o., Bardejov 42092426  948,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 55/2019 20.9.2019 Kúpna zmluva č. Z201927892_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  21 740,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 17.2.2011 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti E-KN č. 1564/2 o výmere 6 m2 - lesné pozemky v k.ú. Nová... Ján Sasák   180,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o prevádzkovaní 0 24.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 0 24.3.2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT. Kristián Kaleta 43187641  82,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 0 18.4.2011 Zmluva o bežnom účte. VÚB BANKA a.s. 31320155  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 0 18.4.2011 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu. VÚB BANKA a.s. 31320155  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 29.4.2011 Poskytovanie opatrovateľskej služby občianke obce - Anne Štellmachovej. Anna Štelmachová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 29.4.2011 Poskytovanie sociálnej služby formou dobrovoľníckej činnosti Karolovi Konkoľovi. Karol Konkoľ   0,00  
Detail Zmluva Dohoda 0 6.5.2011 Dohoda o splátkach dlhu. Úrad pre verejné obstarávanie 31797903  46 586,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 6.5.2011 Zmluva o pripojení telefónneho čísla 0908774140, účastnícky program Bziznis 150 + deň. ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 24.5.2011 Predaj špeciálneho vozidla CAS 25-RTHP. Obec Vislanka 00330256  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 25.5.2011 Odpredaj parcely E-KN č. 3025/3 o výmere 81 m2. Ľubomír Kaleta   187,92 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 0 9.6.2011 Dohoda o poskytovaní stravovania pre dôchodcov obce a o príspevku obce na stravu dôchodcom. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  0,00  
Detail Zmluva Zmluva 0 3.8.2011 Zámenná zmluva Ing. Ján Kolumber, Mgr. Ján Alexík    
Detail Zmluva Zmluva 0 4.8.2011 Kúpna zmluva Ing. Olšavský Štefan   3 646,80 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 13.9.2011 Kúpna zmluva Ján Konkoľ a Andrea Konkoľová   241,28 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 12.12.2011 Kúpna zmluva Peter Kmeč   1 313,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 22.12.2011 Kúpna zmluva Magdaléna Konkoľová, rod. Barlíková   1,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist