Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o dodávke tovaru 25.7.2012 Zmluva o dodávke tovaru so súvisiacimi činnosťami 3NET Slovakia s.r.o. 36604372  9 257,39 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 12/2020 23.3.2020 Dodatok k licenčnej zmluve 3W Slovakia 23032020 3W Slovakia, s.r.o. 36746045   
Detail Zmluva Zmluva 13/2020 23.3.2020 Dodatok č. 1 k Licenčná zmluva na poskytnutie práva užíať digitálny archivačný sytém... 3W Slovakia, s.r.o. 36746045  7,00 EUR 
Detail Zmluva Nájomná zmluva BD3 A2/2017 28.9.2017 Nájomná zmluva Anna Hajasteková    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 45/2018 9.11.2018 Kúpna zmluva Anna Jendrichovská   3 104,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 29.4.2011 Poskytovanie opatrovateľskej služby občianke obce - Anne Štellmachovej. Anna Štelmachová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 30.9.2011 Zmluva o poskytnutí sociálnej služby Anna Štelmachová    
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva OA160024 21.3.2016 Kúpna zmluva OA160024 AUTOVENDY SLOVAKIA, s.r.o. 47336269  18 650,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 2016/04 21.3.2016 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa austanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Bany Stav s.r.o. 47134119  11 905,80 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda o vykoná. men.obec.služ 18.1.2012 Dohoda o vykonávaní menších obecných služieb Barlík Ján    
Detail Zmluva Nájomná zmluva BD4 B5/2017 28.9.2017 Nájomná zmluva Barlík Ján    
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 12.11.2013 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších... Barlík Štefan   960,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo BASTAV 2.6.2015 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... BASTAV SL s.r.o. 45691771  32 757,84 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 29.6.2015 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného... BASTAV SL s.r.o. 45691771   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Kúpna zmluva 16.12.2013 Kúpna zmluva Bc. Jozef Štellmach a Mgr. Veronika Štellmachová   247,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Kúpna zmluva 16.5.2014 Kúpna zmluva Bc. Matúš Konkoľ   35 610,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 1/2011 24.3.2011 Zmluva o nájme budovy /dielne/ BEPAX s.r.o. 36 680 702  4 320,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 6.8.2012 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... BEPAX s.r.o. 36 680 702  16 128,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva č. Z20167523_Z 22.4.2016 Kúpna zmluva č. Z20167523_Z Biuro Uslug Technicznych Krzystof Nowicki 370337075  17 550,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Dodatok č. 1 22.4.2016 - podrobná indetifikácia zmluvných strán,
- zmena času / lehoty plnenia zmluvy
Biuro Uslug Technicznych Krzystof Nowicki 370337075   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist