Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 6.7.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2015 Centrum voľného času 00188131  999,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 6/2016 19.5.2016 Zmluva o dielo a poskytovaní servisných služieb uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona 513/1991... Cleerio SK s.r.o. 46812342  2 760,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poverení 7/2016 19.5.2016 Zmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajov Cleerio SK s.r.o. 46812342   
Detail Faktúra došlá 110056 13.4.2011 Za vybavenie a inštalácie PC, tonery a pod. Comcas s.r.o. 36494721  268,85 EUR 
Detail Zmluva Nájomná zmluva Nájomná zmluva 8.3.2013 Nájomná zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača COOP Jednota Prešov, s.d. 00169111  50,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 39/2019 28.6.2019 Kúpna zmluva č. Z201913832_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  15 180,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 40/2019 28.6.2019 Kúpna zmluva č. Z201913835_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  18 987,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 41/2019 28.6.2019 Kúpna zmluva č. Z201913837_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  14 261,40 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 49/2019 25.7.2019 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201913835 (zmena zmluvy č.1) Číslo kúpnej zmluvy... Daffer spol. s r.o. 36320439   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 55/2019 20.9.2019 Kúpna zmluva č. Z201927892_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  21 740,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva o nájme nebytových pr. 27.2.2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov uzavetá podľa zákona č. 116/1990 zb. o nájme a... DAPTI, s.r.o. 36514012  2 240,92 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2018 31.1.2018 Dodatok č. 1 K zmluve o nájme nebytových pristorov zo dňa 22.01.2014 DAPTI, s.r.o. 36514012  2 720,24 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Licenčná zmluva 23.5.2013 Licenčná zmluva na vydanie diela Darina Jeleňová   2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o pripojení k IS DCOM 7.10.2016 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové censtrum obcí a miest a budúcej spolupráci DataCentrum elektornizácie územnej samosprávy (DEUS) 45736359   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 2.5.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného... Dávid Olejnik 46422749   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 54/003/11 10.2.2011 Krátkodobý úver na prefinancovanie a spolufinancovanie investičného projektu samosprávy... DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951  123 454,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 13.9.2011 Dexia Komunál Komfort úver
Zmluva o úvere č. 54/022/10
Dodatok č. 1
DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 dodatok č. 2 6.2.2012 Zmluva o úvere č. 54/022/10 Dodatok č. 2 DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva 54/003/11 dodatok č. 1 6.2.2012 Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere č. 54/003/11 Dodatok č. 1 DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva č. 36033 6.4.2016 Zmluva č. 36033 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist