Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 13.9.2011 Dexia Komunál Komfort úver
Zmluva o úvere č. 54/022/10
Dodatok č. 1
DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 dodatok č. 2 6.2.2012 Zmluva o úvere č. 54/022/10 Dodatok č. 2 DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva 54/003/11 dodatok č. 1 6.2.2012 Zmluva o Dexia komunál eurofondy úvere č. 54/003/11 Dodatok č. 1 DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva č. 36033 6.4.2016 Zmluva č. 36033 Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 19/2017 23.6.2017 ZMLUVA č. 57085 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Darovacia zmluva 28/2018 12.6.2018 Zmluva č. 58 004 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 18/2019 1.4.2019 ZMLUVA č. 59 006 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 11/2020 16.3.2020 Zmluva č. 520 030 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 Obč.... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 29.5.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa č.4/2013 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 3.2.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2014 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva DHZ 3/2015 11.5.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2015 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve 11.9.2015 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku... Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  100,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 11.1.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa 3/2016 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  1 100,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 4/2017 7.3.2017 Zmluva o poskytnutí fin.dotác. z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2017 číslo 4/2017 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 číslo 4/2018 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19/2019 3.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 20198 č. 4/2019 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 15/2020 25.3.2020 ZMLUVA DOTÁCIE NL DHZ Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201201 6.2.2012 Došle faktúry 201201 Došle faktúry 2012    
Detail Faktúra došlá Faktúry 201202 17.2.2012 Faktúry 201202 Došle faktúry 2012    
Detail Faktúra došlá Faktúry 201203 1.3.2012 Došlé faktúry 201202 Došle faktúry 2012    
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist