Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá 1/2011 13.4.2011 Za dodanú stravu deťom ŠJ-MŠ - hmotná núdza, rodiny nedosahujúce výšku životného minima. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  21,16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/2011 13.4.2011 Za dodanú stravu deťom - životné minimum. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  24,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 3/2011 28.4.2011 Za dodanú stravu hmotná núdza. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  33,12 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 0 9.6.2011 Dohoda o poskytovaní stravovania pre dôchodcov obce a o príspevku obce na stravu dôchodcom. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  0,00  
Detail Faktúra došlá 12/2011 24.10.2011 FAKTURA ŠJ pri ZŠ s MŠ ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  1 622,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 8/2011 19.7.2011 podana strava dôchodcom za 06/2011 ZŠ s MŠ ŠJ pri ZŠ 35534664  1 832,60 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 9/2017 20.3.2017 ZMLUVA O DIELO ZEMAN-STAV, s.r.o. 50710061  20 996,53 EUR 
Detail Zmluva Rámcová zmluva 18/2018 15.3.2018 Rámcová zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného... ZEMAN-STAV, s.r.o. 50710061  62 427,07 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 53/2019 17.9.2019 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka ZEMAN-STAV, s.r.o. 50710061  20 538,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 21/2011 28.4.2011 Za príručku matrikára CD-ROM. Združenie matrikárok a matrikárov SR 37878298  13,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo č.1/2013/IS 25.4.2014 Zmluva o dielo č.1/2013/IS W - STAVOB s.r.o. 36855341  18 518,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Dodatok č.1 25.11.2014 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 1/2013/IS W - STAVOB s.r.o. 36855341   
Detail Zmluva Zmluva o dielo Dodatok č. 2 19.6.2015 Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č.1/2013/IS W - STAVOB s.r.o. 36855341   
Detail Faktúra došlá 2240002682 13.4.2011 Za dodávku elektrickej energie. Východoslovenská energetika a.s. 36211222  5 541,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002682 12.5.2011 Za elektrickú energiu. Východoslovenská energetika a.s. 36211222  5 511,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002682 11.11.2011 Fa za energiu Východoslovenská energetika a.s. 36211222  4 615,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva č.0940/5300/2012 17.7.2012 Kúpna zmluva uzatvorená podľa ust. § 588 a nasl.zákona č. 40/1964 Zb. č.0940/5300/2012 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva č.0938/5300/2012 17.7.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. § 151n a nasl.zákona č. 40/1964 Zb.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o pripojení 4.9.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Číslo Zmluvy:100747846ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 13/2017 12.5.2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa ustanovenia § 289... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist