Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 13/2017 12.5.2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa ustanovenia § 289... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 14/2017 12.5.2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzavretá v zmysle ust. § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva 31/2017 8.11.2017 Zmluva č. 1535/2210/2017 o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva 35/2017 13.12.2017 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Číslo zmluvy: ZoP/2017/210 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  567,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 37/2017 14.12.2017 Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy
Číslo zmluvy: 24ZVS0000013606S
Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 42/2018 9.10.2018 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa ustanovenia § 289... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva 7/2019 19.3.2019 Zmluva o pripojení žiadateľa do distribučnej sústavy Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva 4/2020 9.1.2020 Zmluva o pripojenie do distribučnej sústavy 24ZVS0000629826A Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 0 18.4.2011 Zmluva o bežnom účte. VÚB BANKA a.s. 31320155  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 0 18.4.2011 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu. VÚB BANKA a.s. 31320155  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte 12.12.2013 Zmluva o bežnom účte na dotácie VÚB BANKA a.s. 31320155   
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte 25.2.2016 Zmluva o bežnom účte VÚB a.s. 31320155   
Detail Zmluva Zmluva 2012 12.6.2012 Memorandum o spolupráci pri zachovávaní zvykov predkov Vrchovina - priatelia folklóru Ľubovnianskeho okre 42226104   
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 22.5.2014 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. obchodného zákonníka VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 47226412  25 114,09 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo -VPMJ-2016/03 16.3.2016 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 47226412  78 720,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo o vykonaní prác 19.8.2016 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 47226412  35 998,15 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 23/2018 2.5.2018 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 47226412  69 900,90 EUR 
Detail Zmluva Darovacia zmluva 24/2019 17.4.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo o vykonaní prác - realizácia stavebného diela "rekonštrukcia a... VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 47226412  4 455,65 EUR 
Detail Faktúra došlá 110001 13.4.2011 Za poskytovanie služby ochrany objektu. VLM SLOVAKIA s.r.o. 36482901  24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110011 14.4.2011 Za ochranu objektu. VLM SLOVAKIA s.r.o. 36482901  247,40 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist