Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 11.1.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa 2/2016 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2/2017 12.1.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2017 č. 2/2017 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 03/2018 5.1.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3/2019 31.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019
2/2019
Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 8/2016 19.5.2016 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... SPORT SERVICE, s.r.o. 36785571  56 439,82 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 11.8.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2014 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 6.7.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v rfoku 2015 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí fin.dotác. 11.10.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2016 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 3/2017 8.2.2017 Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2017 číslo 3/2017
Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 9/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018
číslo...
Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25/2019 29.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 číslo 3/2019 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluva o dotácii 6/2016 12.9.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2016
číslo ...
SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 7/2017 17.3.2017 Kúpna zmluva SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  3 552,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 14/2018 27.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 15/2019 1.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 č. 6/2019 SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  1 500,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2111103358 13.4.2011 Za autorskú odmenu - obecný rozhlas v Novej Ľubovni. SOZA 00178454  14,28 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda 8.7.2015 Poskytovanie údajov o poistencoch, ktorí sú vedení ako SHR Sociálna poisťovňa 30807484   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva č. 1611361 3.5.2016 Zmluva č. 1611361 SLOVGRAM 17310598  38,50 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 5/2017 7.3.2017 Zmluva o poskytnutí fin.dotác. z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2017 číslo 5/2017 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia Nová Ľubovňa 00177431  50,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 11/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 číslo 5/2018 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia Nová Ľubovňa 00177431  50,00 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist