Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva 37/2018 21.8.2018 Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 64/2018/RCS SPP - distribúcia, a.s. 35910739  5,20 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 38/2018 22.8.2018 Zmluva a dodatky k rozšíreniu distribučnej siete číslo 1000021017 zo dňa 19.10.2017 SPP - distribúcia, a.s. 35910739   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 10.1.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2012 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 10.1.2013 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2013 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  4 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva ŠK 2014 3.2.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2014 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 8.1.2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2015 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  5 300,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 17.9.2014 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku... Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 11.1.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa 2/2016 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 2/2017 12.1.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2017 č. 2/2017 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 03/2018 5.1.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3/2019 31.1.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019
2/2019
Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 3/2020 8.1.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2020 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 8/2016 19.5.2016 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... SPORT SERVICE, s.r.o. 36785571  56 439,82 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 11.8.2014 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2014 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 6.7.2015 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v rfoku 2015 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí fin.dotác. 11.10.2016 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2016 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 3/2017 8.2.2017 Zmluva o poskytnutí fin.dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2017 číslo 3/2017
Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 9/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018
číslo...
Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 25/2019 29.4.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2019 číslo 3/2019 Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 14/2020 25.3.2020 ZMLUVA DOTÁCIE NL Farská Charita Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist