Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 4.3.2014 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. A10i/SNL/0002/13 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 4.3.2014 Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. A10i/SNL/0007/13 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047   
Detail Zmluva Dohoda Dohoda 18.2.2015 Dohoda o ukončení nájmu z nájomnej zmluvy D1/07/49330/10/43 uzatvorenej podľa § 663 a nals.... SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 15/2018 13.3.2018 Kúpna zmluva č. C1d/SNLJ/001/18 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  364 629,12 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 19/2018 27.3.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 387/2018 - KE SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047   
Detail Zmluva Dohoda 40/2018 18.9.2018 DOHODA O SPLÁTKACH č. S/49121/1/18 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  364 629,12 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 63/2019 11.11.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nová Ľubovňa, zriadenie vecného bremena za účelom... SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7206935073 12.4.2011 Za odber zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel 35815256  2 779,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411845927 12.4.2011 Vyúčtovanie dodávky zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  3 431,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 7444058548 12.4.2011 Vyúčtovanie za dodávku zemného plynu - preplatok. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  -2 712,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 7226967888 13.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  3 023,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7810002059 14.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  2 374,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110264 14.4.2011 Za dodaný tovar do skladu Vývarovne Klubu dôchodcov. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  70,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 6300139891 28.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  1 301,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411879041 28.4.2011 Za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  703,56 EUR 
Detail Faktúra došlá 7411879040 28.4.2011 Preplatok - za dodávku zemného plynu. Slovenský plynárenský priemysel 35815256  -31,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 7302234806 24.10.2011 FAKTURA SPP Slovenský plynárenský priemysel 35815256  1 252,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 7202316838 16.11.2011 Fa SPP - zemný plyn podľa objektov Slovenský plynárenský priemysel 35815256  2 069,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 01 SPP BA 25.7.2012 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a... Slovenský plynárenský priemysel 35815256   
Detail Zmluva Zmluva 17/2019 1.4.2019 Zmluva o dodávke plynu č.9106597829 Slovenský plynárenský priemysel 35815256   
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist