Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 54/003/11 10.2.2011 Krátkodobý úver na prefinancovanie a spolufinancovanie investičného projektu samosprávy... DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951  123 454,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 17.2.2011 Kúpna zmluva - predaj nehnuteľnosti E-KN č. 1564/2 o výmere 6 m2 - lesné pozemky v k.ú. Nová... Ján Sasák   180,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o prevádzkovaní 0 24.2.2011 Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovísk pre rok 2011. EKOS, spol. s.r.o. 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 01/526924/2011 18.3.2011 Zmluva o dielo: "Oprava MK, chodníkov a futbalového ihriska - poškodených povodňami v obci... EUROVIA SK, a.s. 31651518  386 948,90 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva 12/2011 23.3.2011 Mandátna zmluva o obstaraní záležitostí investora. INPRO Poprad s.r.o. 36501476  600,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 0 24.3.2011 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti IT. Kristián Kaleta 43187641  82,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 1/2011 24.3.2011 Zmluva o nájme budovy /dielne/ BEPAX s.r.o. 36 680 702  4 320,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Dodatok č. 1 31.3.2011 Zmena ustanovania - použitie finančných prostriedkov na úhradu škôd na majetku obce do... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944  0,00  
Detail Zmluva Dohoda 20/§50j/2011 31.3.2011 Úprava práv a povinností účastníkov pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  2 635,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 5/§52/2011/NP V-2 31.3.2011 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  2 179,20 EUR 
Detail Zmluva Dohoda MK-00784/2011/9.1 5.4.2011 Úprava podmienok spolupráce medzi ministerstvom a spolupracujúcou osobou pri realizácii... Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o dielo Dodatok č. 1 5.4.2011 Zmena znenia článku 5.1 - predpokladané ukončenie 31.5.2011 EUROVIA SK, a.s. 31651518  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 0 18.4.2011 Zmluva o bežnom účte. VÚB BANKA a.s. 31320155  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 0 18.4.2011 Zmluva o bežnom účte a poskytovaní produktov a služieb flexibiznis účtu. VÚB BANKA a.s. 31320155  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 1/2011 18.4.2011 Zmena článku IV - rozvrh vykonávania aktivačnej činnosti. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 29.4.2011 Poskytovanie opatrovateľskej služby občianke obce - Anne Štellmachovej. Anna Štelmachová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 29.4.2011 Poskytovanie sociálnej služby formou dobrovoľníckej činnosti Karolovi Konkoľovi. Karol Konkoľ   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 36/§52a/2011/NP V-2 29.4.2011 Úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  252,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dodatok č..2 29.4.2011 Poskytnutie zľavy. NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 0 6.5.2011 Dohoda o splátkach dlhu. Úrad pre verejné obstarávanie 31797903  46 586,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist