Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo č.1/2013/IS 25.4.2014 Zmluva o dielo č.1/2013/IS W - STAVOB s.r.o. 36855341  18 518,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o dodávke pitnej vody 30.4.2014 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 9.5.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 327,76 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluv 16.5.2014 Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1567/2013 MADE spol. s r.o. 36041688   
Detail Zmluva Zmluva Kúpna zmluva 16.5.2014 Kúpna zmluva Bc. Matúš Konkoľ   35 610,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 7.5.2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 28/§52/2014/ŠR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo č. 02/2014 22.5.2014 Zmluva o dielo č. 02/2014 PEDEF s.r.o. 36734233  19 368,66 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 21.5.2014 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. obchodného zákonníka Ján Zeman - súkromný podnikateľ 17119405  2 512,32 EUR 
Detail Zmluva Dohoda DOHODA č.46/§ 52a/2014/ŠR 28.5.2014 DOHODA č.46/§ 52a/2014/ŠR Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Zmluva Z2214012068701 27.5.2014 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy:... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  491 546,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 4.6.2014 Kúpna zmluva Jozef Kaleta   149,50 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 22.5.2014 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a násl. obchodného zákonníka VPMJ s.r.o. Nová Ľubovňa 47226412  25 114,09 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o vykonaní over. audit 10.6.2014 Zmluva o vykonaní overenia auditu riadnej účtovnej závierky Obce Nová Ľubovňa k 31.12.2014 Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 35524120  1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o vykonaní over.auditu 13.6.2014 Zmluvy o vykonaní overenia auditu konsolidovanej účtovnej závierky Obce Nová Ľubovňa k... Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 35524120  840,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva 22.4.2014 Zmluva o dielo - zhotovenie projektu uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka STAVARCH, s.r.o. 44405294  9 900,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 9.5.2014 Zmluva o dielo ozavretá podľa ň 536 a násl. Obdhodného zákonníka Ján Zeman - súkromný podnikateľ 17119405  12 969,46 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 2 30.6.2014 Dodatok k dohode o podmienkach vykonávania menších obecných služieb Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva o združenej dodávke 15.7.2014 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 144100177 RIGHT POWER ENERGY, s.r.o. 44742479   
Detail Zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva č. 2/2014 25.7.2014 Mandátna zmluva č. 2/2014 uzatvorená podľa § 566 a násl. Zákonč ač. 513/1991 Zb. v znení... Ing. Zuzana Milaňáková - PROMI 47563478  4 200,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva č. 327/2014/ORHC 12.8.2014 Zmluva č. 327/2014/ORHC Prešovský samosprávny kraj 37870475  1 000,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist