Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 6.5.2011 Zmluva o pripojení telefónneho čísla 0908774140, účastnícky program Bziznis 150 + deň. ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  0,00  
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 24.5.2011 Predaj špeciálneho vozidla CAS 25-RTHP. Obec Vislanka 00330256  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 0 25.5.2011 Odpredaj parcely E-KN č. 3025/3 o výmere 81 m2. Ľubomír Kaleta   187,92 EUR 
Detail Zmluva Zmluva PVS 87/110/AZ 1.6.2011 Zmluva o postúpení práv investora na stavbe "Rozšírenie vodovodu v obci Nová Ľubovňa, m.č.... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 73/§51/2011 2.6.2011 Dohoda o úprave práv a povinností - vykonávanie absolventskej praxe. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 39/§50j/2011/NP 3.6.2011 Úprava práv a povinností - ochrana pred povodňami. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  2 635,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva č.1 3.6.2011 Práva a povinností účastníkov dohody - realizácia opatrení na ochranu pred povodňami. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  0,00  
Detail Zmluva Dohoda 0 9.6.2011 Dohoda o poskytovaní stravovania pre dôchodcov obce a o príspevku obce na stravu dôchodcom. ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa, Školská jedáleň MŠ 35534664  0,00  
Detail Zmluva Zmluva CEZ : UVSR - 258/2011 22.6.2011 ZMLUVA o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác prvého realizačného projektu... Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513  92 700,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva o dielo 7.7.2011 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. OZ Slovdach, s.r.o., Stará Ľlubovňa 36465330  90 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 15.7.2011 Kúpna zmluva KRISTIÁN, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 31701361  30 610,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva ZMLUVA - právne služby 19.7.2011 Zmluva o poskytovaní právnych služieb JUDr. Rastislav Stašák, advokát 42085951  0,00  
Detail Zmluva Zmluva 0 3.8.2011 Zámenná zmluva Ing. Ján Kolumber, Mgr. Ján Alexík    
Detail Zmluva Zmluva 0 4.8.2011 Kúpna zmluva Ing. Olšavský Štefan   3 646,80 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 1/2011 19.8.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Nová Ľubovňa Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 0408-PRB-2009/Z 24.8.2011 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozv 30416094   
Detail Zmluva Zmluva č.54/022/10 13.9.2011 Dexia Komunál Komfort úver
Zmluva o úvere č. 54/022/10
Dodatok č. 1
DEXIA banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 13.9.2011 Kúpna zmluva Ján Konkoľ a Andrea Konkoľová   241,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva 17/§49a/2011 30.9.2011 Dohoda č. 17/§49a/2011 o zapracovaní znevýhodneného uchádzača o zamestnanie pred prijatím... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 3 k zmluve - Konkoľ 30.9.2011 Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí soc. služby - Konkoľ Karol Nová Ľubovňa 625 Karol Konkoľ    
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist