Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva č.0938/5300/2012 17.7.2012 Zmluva o zriadení vecného bremena uzatvorená podľa ust. § 151n a nasl.zákona č. 40/1964 Zb.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 01 SPP BA 25.7.2012 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a... Slovenský plynárenský priemysel 35815256   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok k zmluve A3130879 27.7.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A3130879 ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok k zmluve A1071618 27.7.2012 Dodtok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A1071618 ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok k zmluve A5603705 27.7.2012 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - č. zmluvy: A5603705 ORANGE SLOVENSKO a.s. 35697270  1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 6.8.2012 Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku Komunal Energy, s.r.o. 44742479   
Detail Zmluva Zmluva o dielo Zmluva o dielo 6.8.2012 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... BEPAX s.r.o. 36 680 702  16 128,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda o vzájomnej spolupráci 26.7.2012 Dohoda o vzájomnej spolupráci Gréckokatolícka charita Prešov 35514388   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o pripojení 4.9.2012 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Číslo Zmluvy:100747846ZoP Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o terminovanom vklade 12.9.2012 Zmluva o terminovanom vklade v EUR OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o terminovanom vklade 12.9.2012 Zmluva o terminovanom vklade v EUR 2 OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916   
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 18.9.2012 Kúpna zmluva Obec Bušovce Obec Bušovce 00326127  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 7.11.2012 Kúpna zmluva Barlík Jozef Jozef Barlík rod. Barlík   1 176,50 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva č.: 120920/0433 20.9.2012 Zmluva č.: 120920/0433 uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchod.zákonníka INSA, s.r.o. 36024376   
Detail Zmluva Dohoda Dodatok č. 1 27.9.2012 Dodatok č. 1 k Dohode č. 12/§52/2012/NPV-2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 10.1.2012 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2012 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 17.9.2012 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v z.n.p. Vincent Repka   50,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva č. 9/2012 23.10.2012 ZMLUVA č. 9/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva ZMLUVA O DIELO 13.11.2012 ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991... JUNO DS s.r.o. 36501522  11 616,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluveč. 9/2012 26.11.2012 Dodatok č. 1 K Zmluve č. 9/2012 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist