Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Nájomná zmluva Zmluva o nájme č. 1/2013 4.2.2013 Zmluva o nájme č. 1/2013 Mária Bondrová 37681443   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 2 k Dexia komunál 4.2.2013 Dodatok č. 2 k Dexia komunál eurofondy úveru č. 54/003/11 Prima banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Zmluva Zmluva 30.4.2012 Zmluva o udržiavaní DNS záznamu domény druhej úrovne a poskytovaní WEB priestoru a mailu a... Netix Solutions, s.r.o. 43783627  109,80 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda o ukončení Zmluvy 28.12.2012 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytovaní služieb Miroslav Arendáč - REMAR 33084416   
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 14.1.2013 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších... Vierka Arendáčová   1 070,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Dodatok k Zmluve o poskyt.služ 31.1.2013 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom, a.s. 35763469   
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 3 k Dexia komunál 4.2.2013 Dodatok č. 3 k Dexia komunál komfort úveru č. 54/022/10 Prima banka Slovensko a.s. 31 575 951   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 7.2.2013 Kúpna zmluva Jozef Vilček a Mária Vilčeková   482,56 EUR 
Detail Zmluva Dohoda č. 1/§52/2013/NP V-2 11.3.2013 Dohoda o poskytnutí príspevku na adtivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovň 37937740  1 144,80 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva PRIMA BANKA 20.3.2013 Zmluva o terminovanom vklade Prima banka Slovensko a.s. 31 575 951  80 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva PRIMA BANKA 20.3.2013 Zmluva o terminovanom vklade Prima banka Slovensko a.s. 31 575 951  60 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 0 26.3.2013 Kúpna zmluva Dušan Vyšovský   4 299,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva o nájme č. 2/2013 2.4.2013 Zmluva o nájme č. 2/2013 Slavomír Kaleta   290,52 EUR 
Detail Zmluva Nájomná zmluva Nájomná zmluva 8.3.2013 Nájomná zmluva na prenájom miesta na umiestnenie reklamného pútača COOP Jednota Prešov, s.d. 00169111  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda Dohoda 3.1.2013 Dohoda o splátkach LIMO ŠPES, spoločnosť s ručením obmedzeným 17085951   
Detail Zmluva Kúpna zmluva Kúpna zmluva 5.4.2013 Kúpna zmluva Ján Smrek   28 215,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva Mandátna zmluva 11/2013 17.4.2013 Mandátna zmluva o obstaraní záležitostií investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991... INPRO Poprad s.r.o. 36501476  1 400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Mandátna zmluva 12/2013 17.4.2013 Mandátna zmluva o obstaraní záležtitostí investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991... INPRO Poprad s.r.o. 36501476  3 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská zmluva Zmluva o dielo 17.4.2013 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... Ing. Janka Dunajská DISTA PROJEKT 35412194  8 950,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva Zmluva o nájme č. 3/2013 29.4.2013 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 3/2013 Ján Žid 47126191   
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist