Voľby do NR SR 2023

Výsledky volieb do NR SR 2023 v obci Nová Ľubovňa
1.10.2023

Výsledky volieb do NR SR 2023 v obci Nová Ľubovňa

V obci Nová Ľubovňa sa volieb do NR SR, ktoré sa konali 30.09.2023, zúčastnilo 72,32 % oprávnených voličov...


Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov - Voľby do NR SR 30.09.2023
9.8.2023

Vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov - Voľby do NR SR 30.09.2023

V obci Nová Ľubovňa je vyhradená plocha na umiestňovanie volebných plagátov "Informačná tabuľa" (plechová), umiestnená na budove oproti budove obecného úradu, v zmysle platného VZN obce č. 1/2016.


Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie adresy na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
11.7.2023

Voľby do NR SR 2023 - Oznámenie adresy na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Nová Ľubovňa zverejňuje adresu na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu, pre konanie volieb do Národnej rady SR, ktoré sa budú konať 30.09.2023.Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Nová Ľubovňa pre konanie Volieb do NR SR 2023
15.6.2023

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Nová Ľubovňa pre konanie Volieb do NR SR 2023

Starostka obce Nová Ľubovňa utvorila v obci Nová Ľubovňa, pre konanie Volieb do NR SR, ktoré sa budú konať 30.09.2023, volebné okrsky: č. 1, č. 2, č. 3. Pre všetky uvedené volebné okrsky v našej obci je určená volebná miestnosť: ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa 493 (prízemie hlavnej budovy školy) - príslušnosť voličov v okrskoch, podľa trvalého pobytu, nájdete v prílohe...


Vyhlásenie volieb do NR SR 30.09.2023 a link na web MV SR, informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
11.6.2023

Vyhlásenie volieb do NR SR 30.09.2023 a link na web MV SR, informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023, voľby sa konajú od 07.00 hod. do 22.00 hod.