KOMUNÁLNE VOĽBY A VOĽBY DO VÚC 2022

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nová Ľubovňa a voľby do obecného zastupiteľstva Nová Ľubovňa 29.10.2022
12.9.2022

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nová Ľubovňa a voľby do obecného zastupiteľstva Nová Ľubovňa 29.10.2022

Obec Nová Ľubovňa zverejňuje podľa ust. § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nová Ľubovňa a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Nová Ľubovňa 29.10.2022


Oznámenie Prešovského samosprávneho kraja - Voľby do orgánov samosprávy 29.10.2022
13.7.2022

Oznámenie Prešovského samosprávneho kraja - Voľby do orgánov samosprávy 29.10.2022

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022 - v prílohe...

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb
11.7.2022

Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Voľby do orgánov územnej samosprávy 2022.VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ a VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - 29. október 2022
27.6.2022

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ a VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV - 29. október 2022

Termín konania zlúčených volieb je 29.10.2022 od 07.00 hod. - 20.00 hod.