KOMUNÁLNE VOĽBY A VOĽBY DO VÚC 2022

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Nová Ľubovňa 29.10.2022
29.10.2022

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Nová Ľubovňa 29.10.2022

V prílohe - Výsledky Miestnej volebnej komisie obce Nová Ľubovňa.
Účasť voličov 35,23%.


Výsledky Volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Nová Ľubovňa - 29.10.2022
29.10.2022

Výsledky Volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Nová Ľubovňa - 29.10.2022

V prílohách - Výsledky za Okrsky 1, 2, 3 v obci Nová Ľubovňa.
Účasť voličov - 35,23%.


Komunálne a krajské voľby - 29.10.2022 a odporúčanie ÚVZ SR
28.10.2022

Komunálne a krajské voľby - 29.10.2022 a odporúčanie ÚVZ SR

V sobotu, 29.10.2022, prebehnú v SR Komunálne a krajské voľby, ktoré sa konajú v jeden deň od 07.00 - 20.00 hod. Obec Nová Ľubovňa pre tieto voľby vytvorila 3 okrsky - pre všetky je volebnou miestnosťou Kultúrny dom Nová Ľubovňa. Volič svoju totožnosť preukazuje PLATNÝM OBČIANSKYM PREUKAZOM, preto vyzývame k prekontrolovaniu platnosti dokladu!!! (V prípade, že ste v čase volieb žiadateľom o nový OP, preukazujete svoju totožnosť žiadosťou o vydanie OP, resp. potvrdením o OP, vydaným PZ SR.)...
ÚVZ SR odporúča dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia počas konania volieb, použitie dezinfekcie rúk a ochranného rúška alebo respirátora.


Špeciálne hlasovanie - podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania - Spojené voľby 2022
17.10.2022

Špeciálne hlasovanie - podávanie žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania - Spojené voľby 2022

Obec Nová Ľubovňa oznamuje oprávneným voličom obce, ktorí budú mať ku dňu konania volieb nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, ale aj voličom, ktorí budú mať v deň volieb nariadenú karanténu z dôvodu, že s pozitívnou osobou žijú v spoločnej domácnosti, že v zmysle platných predpisov môžu požiadať o ŠPECIÁLNE HLASOVANIE v domácnosti, ktoré bude zabezpečené Špeciálnou volebnou komisiou. Žiadosť sa podáva výlučne telefonicky, najskôr 24.10.2022 a najneskôr 28.10.2022 - v tento deň len do 12.00 hod.Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK
27.9.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK

Obec Nová Ľubovňa zverejňuje podľa ust. § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 29.10.2022.


Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nová Ľubovňa a voľby do obecného zastupiteľstva Nová Ľubovňa 29.10.2022
12.9.2022

Zoznamy zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nová Ľubovňa a voľby do obecného zastupiteľstva Nová Ľubovňa 29.10.2022

Obec Nová Ľubovňa zverejňuje podľa ust. § 173 ods. 2 a § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Nová Ľubovňa a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do obecného zastupiteľstva Nová Ľubovňa 29.10.2022


Oznámenie Prešovského samosprávneho kraja - Voľby do orgánov samosprávy 29.10.2022
13.7.2022

Oznámenie Prešovského samosprávneho kraja - Voľby do orgánov samosprávy 29.10.2022

Oznámenie o volebných obvodoch, o počte poslancov, aký sa má v nich voliť, o sídle Volebnej komisie Prešovského samosprávneho kraja a o sídlach obvodných volebných komisií pre voľby do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v roku 2022 - v prílohe...