Zber odpadov

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu
14.10.2019

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Nová Ľubovňa uskutoční jesenný zber veľkoobjemového odpadu v dňoch 22.10.2019 a 24.10.2019. Veľkoobjemový odpad si však môžete doviesť aj sami do zberného dvora (na IBV smer Kolačkov) - podľa priloženého rozpisu.


Triedený odpad vyložte v deň zberu najneskôr do 8.00 hod.
10.7.2019

Triedený odpad vyložte v deň zberu najneskôr do 8.00 hod.

Vyzývame občanov, aby ste triedený odpad: plasty, tetrapaky, papier, vyložili pred rodinný dom v deň zberu najneskôr do 8.00 hod. Ak odpad vyložíte po 8.00 hod. nebude Vám zozbieraný !!! Zároveň Vás žiadame o zviazanie vyložených vriec, aby nedochádzalo k rozsypaniu ich obsahu. Ďakujeme za pochopenie.


VÝZVA
3.7.2019

VÝZVA

V jarných mesiacoch obec Nová Ľubovňa verejnosti oznámila, že platí zákaz sypania akéhokoľvek odpadu na bývalú stavebnú skládku – smer Kolačkov. V uplynulých dňoch nám bolo občanmi oznámené zistenie, že napriek zákazu niektorí občania naďalej vysypujú odpad v danej lokalite, resp. vytvárajú ďalšie nepovolené skládky za potokom Kolačkovianka.


VÝZVA
1.5.2019

VÝZVA

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje občanov na prísny zákaz vyvážania stavebného a akéhokoľvek odpadu na verejné priestranstvo bývalej stavebnej skládky popri potoku Kolačkovianka – za IBV smer Kolačkov.


Jarný zber veľkoobjemového odpadu - POZOR - zmena termínov oproti plánovanému rozpisu
27.3.2019

Jarný zber veľkoobjemového odpadu - POZOR - zmena termínov oproti plánovanému rozpisu

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje na zmenu termínov jarného zberu veľkoobjemového zberu odpadov v obci. Zber sa uskutoční v dňoch 9.4.2019 a 11.4.2019 podľa priloženého rozpisu.


Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018
26.2.2019

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018

V prílohách nájdete úroveň triedenia odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018, na základe ktorého je obci stanovený poplatok za uloženie odpadu na skládku. V tabuľke "položky a sadzby za uloženie odpadu..." sú uvedené aj sadzby na nasledujúce roky, vzhľadom na množstvo vyseparovaného odpadu.


Zber odpadov v roku 2019 - POZOR - zmena termínov v mesiaci január
1.1.2019

Zber odpadov v roku 2019 - POZOR - zmena termínov v mesiaci január

V prílohách nájdete rozpis zberu plastov, tertrapaku, papiera, veľkoobjemového odpadu a kovových obalov v roku 2019. Pre zber plastov v 16-bytových domoch na IBV Jakubianka je samostatná príloha.
Naplnené vrecia, zviazané, pripravte pred rodinný dom v deň zberu najneskôr do 8.00 hod. !!!!


Zber odpadov v roku 2018
21.12.2017

Zber odpadov v roku 2018

V prílohách nájdete rozpis zberu plastov, tertrapaku, papiera, veľkoobjemového odpadu a kovových obalov v roku 2018.


Zber odpadov v roku 2017
21.12.2016

Zber odpadov v roku 2017

V prílohách nájdete rozpis zberu plastov, tertrapaku, papiera, veľkoobjemového odpadu a kovových obalov v roku 2017.

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist