Menu

ODPADY - informácie, dokumenty

Zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité 11.12.2023 a 12.12.2023
6.12.2023

Zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité 11.12.2023 a 12.12.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo, uložené v plastových vreciach, môžete doniesť v určených dňoch do objektu VPS (verejnoprospešných služieb) na IBV smer Kolačkov. Bližšie info v prílohe...


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024
6.12.2023

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí (viac ako 12 mesiacov), študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac ako 90 dní mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.12.2023, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


Zber odpadov v roku 2024
6.12.2023

Zber odpadov v roku 2024

Prvý vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu) v roku 2024 prebehne 02.01.2024 (utorok - jednorázové lístky, žltá a zelená nálepka). V prílohách nájdete rozpis vývozov TKO, ako aj rozpis zberu plastov, tetrapaku, kovových obalov, papiera, skla v kontajneroch umiestnených v obci, veľkoobjemového zberu a informácie o možnosti vývozov a úhrady za TKO v roku 2024.


11.10.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov
9.10.2023

11.10.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov

11.10.2023 prebehne v obci jesenný - veľkoobjemový zber odpadov. Zozbieraný odpad (najmä nábytok a kovový šrot) môžete doviesť aj sami do prevádzky VPS Nová Ľubovňa - t.j. objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) v uvedených dňoch pred veľkoobjemovým zberom od 04.10.2023 - 10.10.2023 (vrátane soboty).


Zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité - 04.9.2023 - 06.09.2023
28.8.2023

Zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité - 04.9.2023 - 06.09.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje jesenný zber šatstva, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo uložené v plastových vreciach, môžete doniesť v určených dňoch do objektu bývalých garáží na IBV smer Kolačkov. Bližšie info v prílohe...


Certifikát
7.7.2023

Certifikát

V prílohe Certifikát za rok 2022 obci Nová Ľubovňa - zabezpečenie zavedenia a vykonávania triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy, sklo a kompozitné obaly na báze lepenky....


Zber šatstva 12.6.2023 - 14.06.2023
9.6.2023

Zber šatstva 12.6.2023 - 14.06.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje ZBER ŠATSTVA, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo, uložené v plastových vreciach, môžete doniesť do objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) - pondelok, utorok, stredu od 12.6.2023 - 14.06.2023, časový rozpis nájdete v prílohe. Zároveň týmto napomôžete k navýšeniu triedeného odpadu. Ďakujeme za zodpovedný prístup k životnému prostrediu...


24.05.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov
22.5.2023

24.05.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov

24.05.2023 prebehne v obci jarný - veľkoobjemový zber odpadov. Zozbieraný odpad (najmä nábytok) môžete doviesť aj sami do zberného dvora - objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) v uvedených dňoch pred veľkoobjemovým zberom od 17.05.2023 - 23.05.2023 (vrátane soboty).


Poďakovanie
20.4.2023

Poďakovanie

Obec Nová Ľubovňa ďakuje všetkým, ktorí ste zareagovali na výzvu - zber šatstva 19.04.2023, čím ste šatstvo, ktoré už nepotrebujete, posunuli na ďalšie použitie, resp. recykláciu. Zároveň ste tým napomohli k navýšeniu triedeného odpadu a nerozvláčaniu šatstva v obci počas veľkoobjemového zberu. Vážime si váš zodpovedný prístup k životnému prostrediu. ĎAKUJEME


Zber šatstva 19.04.2023
19.4.2023

Zber šatstva 19.04.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje ZBER ŠATSTVA, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo, uložené v plastových vreciach, môžete doniesť do objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) v stredu, 19.04.2023, od 7.30 - 17.00 hod. Využite túto možnosť, aby sa minimalizovalo rozvláčanie šatstva v obci pri veľkoobjemovom zbere. Ďakujeme