Menu

Zber odpadov

24.05.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov
22.5.2023

24.05.2023 prebehne v obci veľkoobjemový zber odpadov

24.05.2023 prebehne v obci jarný - veľkoobjemový zber odpadov. Zozbieraný odpad (najmä nábytok) môžete doviesť aj sami do zberného dvora - objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) v uvedených dňoch pred veľkoobjemovým zberom od 17.05.2023 - 23.05.2023 (vrátane soboty).


Poďakovanie
20.4.2023

Poďakovanie

Obec Nová Ľubovňa ďakuje všetkým, ktorí ste zareagovali na výzvu - zber šatstva 19.04.2023, čím ste šatstvo, ktoré už nepotrebujete, posunuli na ďalšie použitie, resp. recykláciu. Zároveň ste tým napomohli k navýšeniu triedeného odpadu a nerozvláčaniu šatstva v obci počas veľkoobjemového zberu. Vážime si váš zodpovedný prístup k životnému prostrediu. ĎAKUJEME


Zber šatstva 19.04.2023
19.4.2023

Zber šatstva 19.04.2023

Obec Nová Ľubovňa vyhlasuje ZBER ŠATSTVA, ktoré môže byť ešte ďalej použité, resp. recyklované. Šatstvo, uložené v plastových vreciach, môžete doniesť do objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) v stredu, 19.04.2023, od 7.30 - 17.00 hod. Využite túto možnosť, aby sa minimalizovalo rozvláčanie šatstva v obci pri veľkoobjemovom zbere. Ďakujeme


Vývoz TKO  prebehne v utorok, 11.04.2023
3.4.2023

Vývoz TKO prebehne v utorok, 11.04.2023

Pripomíname vám, že vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu), na lístky a žlté nálepky prebehne v utorok, 11.04.2023, nakoľko v pondelok je štátny sviatok.


Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2022
22.2.2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2022

Obec je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája. Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2022 nájdete v prílohe.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2022
22.2.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2022

Vyslovujeme poďakovanie všetkým obyvateľom, za zodpovedný prístup k nášmu životnému prostrediu pri triedení komunálneho odpadu, ako aj pri zodpovednom konaní pri predchádzaní vzniku odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2022 bol 56,22 % - aj vďaka Vám všetkým...


Zber odpadov v roku 2023
26.12.2022

Zber odpadov v roku 2023

Prvý vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu) v roku 2023 prebehne 02.01.2023 (pondelok - jednorázové lístky, žltá a zelená nálepka). V prílohách nájdete rozpis vývozov TKO, ako aj rozpis zberu plastov, tetrapaku, kovových obalov, papiera, skla v kontajneroch umiestnených v obci, veľkoobjemového zberu a informácie o možnosti vývozov a úhrady za TKO v roku 2023.


Zber veľkoobjemového odpadu v obci 11.10.2022
10.10.2022

Zber veľkoobjemového odpadu v obci 11.10.2022

Obec Nová Ľubovňa oznamuje občanom, že dňa 11.10.2022 prebehne v obci zber veľkoobjemového odpadu...


Certifikát obci Nová Ľubovňa
15.6.2022

Certifikát obci Nová Ľubovňa

Organizácia zodpovednosti výrobcov pre obaly NATUR - PACK vyddala obci Nová Ľubovňa certifikát za rok 2021...


Mobilná aplikácia na odvoz odpadu
11.3.2022

Mobilná aplikácia na odvoz odpadu

Ak chcete získať prehľadný harmonogram odvozu triedeného a komunálneho odpadu pre našu obec, stiahnite si mobilnú aplikáciu ODVOZ ODPADU...

Nastavenia cookies