Zber odpadov

Od 01.01.2022 Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky, označené značkou "Z"...
2.1.2022

Od 01.01.2022 Slovensko zálohuje plastové fľaše a plechovky, označené značkou "Z"...

1. 1. 2022 začala ďalšia fáza úsilia o čistejšie Slovensko, ktorého súčasťou sme my všetci...


Zber odpadov v roku 2022
1.1.2022

Zber odpadov v roku 2022

Prvý vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu) v roku 2022 prebehne 03.01.2022 (pondelok - žltá a zelená nálepka). V prílohách nájdete rozpis vývozov TKO, ako aj rozpis zberu platov, tetrapaku, papiera, kovových obalov, veľkoobjemového zberu a informácie o kompostoviskách - platné pre rok 2022.


31.12.2021 - NEPREMEŠKAJTE TERMÍN na požiadanie o zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2022
30.11.2021

31.12.2021 - NEPREMEŠKAJTE TERMÍN na požiadanie o zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2022

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí (viac ako 12 mesiacov), študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac ako 90 dní mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.12.2021, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


Zber veľkoobjemového odpadu - 11.10.2021
10.10.2021

Zber veľkoobjemového odpadu - 11.10.2021

Obec Nová Ľubovňa oznamuje obyvateľom obce, že v pondelok 11.10.2021 prebehne v obci zber veľkoobjemového odpadu, ktorý vykoná firma EKOS Stará Ľubovňa...
Kovové obaly sa budú zbierať samostatne 19.10.2021.


Zber bioodpadu, zber prepálených jedlých olejov a tukov z domácností
7.7.2021

Zber bioodpadu, zber prepálených jedlých olejov a tukov z domácností

Obec Nová Ľubovňa oznamuje o možnosti zberu bioodpadu a prepálených jedlých olejov a tukov z domácností...


Veľkoobjemový zber odpadov 26.05.2021
24.5.2021

Veľkoobjemový zber odpadov 26.05.2021

V našej obci prebehne dňa 26.05.2021 veľkoobjemový zber odpadov. Zozbieraný odpad ale môžete doviesť aj sami do objektu bývalých garáží v určených dňoch pred zberom veľkoobjemového odpadu.


Zber kovových obalov 19.03.2021
18.3.2021

Zber kovových obalov 19.03.2021

Pripomíname, že v piatok - 19.03.2021, prebehne v obci plánovaný zber kovových obalov - plechoviek. Previazané vrecia s kovovými obalmi vyložte v uvedený deň pred svoj rodinný dom, najneskôr o 6.00 hod. ráno.


Od 01.03.2021 bude komunálny odpad vyvezený už iba na nové lístky a nálepky, platné pre rok 2021
1.3.2021

Od 01.03.2021 bude komunálny odpad vyvezený už iba na nové lístky a nálepky, platné pre rok 2021

Pripomíname vám, že od 01.03.2021 vám bude komunálny odpad vyvezený už iba na nové lístky a nálepky, platné pre rok 2021.


Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2020
24.2.2021

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2020

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.


Zber triedeného odpadu v mesiaci február
7.2.2021

Zber triedeného odpadu v mesiaci február

V mesiaci február prebehne v obci zber takto:
- zber plastov a tetrapakov - 08.02.2021
- zber papiera - 17.02.2021.
Previazané vrecia s triedeným odpadom vyložte pred svoj rodinný dom v deň zberu, najneskôr do 6.00 hod.