Zber odpadov

Veľkoobjemový zber odpadov 26.05.2021
10.5.2021

Veľkoobjemový zber odpadov 26.05.2021

V našej obci prebehne dňa 26.05.2021 veľkoobjemový zber odpadov. Zozbieraný odpad ale môžete doviesť aj sami do objektu bývalých garáží v určených dňoch pred zberom veľkoobjemového odpadu.


Zber kovových obalov 19.03.2021
18.3.2021

Zber kovových obalov 19.03.2021

Pripomíname, že v piatok - 19.03.2021, prebehne v obci plánovaný zber kovových obalov - plechoviek. Previazané vrecia s kovovými obalmi vyložte v uvedený deň pred svoj rodinný dom, najneskôr o 6.00 hod. ráno.


Od 01.03.2021 bude komunálny odpad vyvezený už iba na nové lístky a nálepky, platné pre rok 2021
1.3.2021

Od 01.03.2021 bude komunálny odpad vyvezený už iba na nové lístky a nálepky, platné pre rok 2021

Pripomíname vám, že od 01.03.2021 vám bude komunálny odpad vyvezený už iba na nové lístky a nálepky, platné pre rok 2021.


Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2020
24.2.2021

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2020

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.


Zber triedeného odpadu v mesiaci február
7.2.2021

Zber triedeného odpadu v mesiaci február

V mesiaci február prebehne v obci zber takto:
- zber plastov a tetrapakov - 08.02.2021
- zber papiera - 17.02.2021.
Previazané vrecia s triedeným odpadom vyložte pred svoj rodinný dom v deň zberu, najneskôr do 6.00 hod.


Zmena termínu zberu papiera v januári 2021 - 14.01.2021
11.1.2021

Zmena termínu zberu papiera v januári 2021 - 14.01.2021

Oznamujeme vám, že oproti plánovanému termínu sa zber papiera v mesiaci január 2021 uskutoční v zmenenom termíne - 14.01.2021 (štvrtok), viac info v prílohe.


Zber odpadov v roku 2021
3.1.2021

Zber odpadov v roku 2021

Prvý vývoz TKO (kuka nádob - bežného domového odpadu) v roku 2021 prebehne v pondelok 04.01.2021, nakoľko týmto pondelkom začína prvý týždeň nového roka. V prílohách nájdete rozpis vývozov TKO, ako aj rozpis zberu plastov, tetrapaku, papiera, kovových obalov, veľkoobjemového zberu v roku 2021. Naďalej sa plasty a tetrapak budú zbierať spolu, v žltých vreciach - firmou Ekos SĽ, preto v deň zberu previazané vrecia vyložte najneskôr o 6.00 hod.


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2021 - výzva
13.11.2020

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2021 - výzva

Obec Nová Ľubovňa oznamuje občanom, ktorí si chcú uplatniť zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO na kalendárny rok 2021, v zmysle Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, že žiadosť, s príslušnými prílohami, je potrebné doručiť na obecný úrad najneskôr do 31.12.2020. Po tomto termíne nebudú žiadosti akceptované.


Jesenný zber veľkoobjemového odpadu 19.10.2020
18.10.2020

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu 19.10.2020

Dňa 19.10.2020 (pondelok) v našej obci prebehne jesenný zber veľkoobjemového odpadu.


Výzva občanom - pri ukladaní skla do zberných nádob v obci
30.9.2020

Výzva občanom - pri ukladaní skla do zberných nádob v obci

Vyzývame občanov, v prípade, že chcete vložiť sklá do zberných nádob na sklo v obci a tieto sú plné, prosíme vás, aby ste ich v tomto prípade neukladali ani na nádobu, ani k nádobe, nakoľko následne dochádza už či k ich rozbitiu, alebo nebezpečnému znečisteniu okolia nádob. Uložte ich tam až po vysypaní skla z nádob, ktoré zabezpečuje firma EKOS podľa plánovaného rozpisu. Ďakujeme za pochopenie.

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist