Zber odpadov

POZOR ZMENA! Od 1.1.2020 dochádza k zmene systému a termínov zberu plastov a tetrapakov. V prílohe nájdete rozpis triedeného zberu a potrebné informácie pre vývoz TKO v roku 2020
8.1.2020

POZOR ZMENA! Od 1.1.2020 dochádza k zmene systému a termínov zberu plastov a tetrapakov. V prílohe nájdete rozpis triedeného zberu a potrebné informácie pre vývoz TKO v roku 2020

Od 1.1.2020 dochádza k zmene systému a termínov zberu plastov a tetrapaov. Už sa nebudú zbierať prvú a tretiu stredu v mesiaci ako doteraz !
Budú sa zbierať v jeden deň a ich zber bude vykonávať firma EKOS spol. s r.o., podľa priloženého rozpisu, v daný deň už od 6.00 hod. Preto je nutné, aby ste pripravené vrecia s plastami a tetrapakmi vyložili už večer pred dňom zberu, alebo v deň zberu - najneskôr do 6.00 hod.


Zhromaždenie obyvateľov obce  27.11.2019
28.11.2019

Zhromaždenie obyvateľov obce 27.11.2019

Dňa 27.11.2019 sa uskutočnilo zhromaždenie obyvateľov obce na tému odpadového hospodárstva. Prezentáciu z vystúpenia starostky obce si môžete pozrieť v prílohe. V rámci diskusie sa starostka obce a obyvatelia obce vyjadrili, čo ich trápi a čo by chceli, aby sa v obci zmenilo. Čítajte viac...


Reportáže NATUR-PACKU verejnosti
5.11.2019

Reportáže NATUR-PACKU verejnosti

Reportáže, ktoré sa venujú predchádzaniu vzniku odpadov, triedeniu a recyklácii odpadov a vzdelávaniu verejnosti k týmto témam.


Alchýmia triedenia komunálneho odpadu
5.11.2019

Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Komplexný návod, ako triediť komunálny odpad.


Využite ešte  sobotu 26.10.2019
25.10.2019

Využite ešte sobotu 26.10.2019

Ak ste nestihli vyložiť v čase hromadného zberu odpad, ktorého sa chcete legálne zbaviť (mimo bežného domového odpadu, ktorý patrí do smetnej nádoby), môžete tak využiť poslednú možnosť v tomto roku a doniesť ho do zberného dvora - do objektu bývalých garáží (na IBV smer Kolačkov) a to v sobotu 26.10.2019 v čase od 8:00 - 15:00 hod.


Jesenný zber veľkoobjemového odpadu
14.10.2019

Jesenný zber veľkoobjemového odpadu

Obec Nová Ľubovňa uskutoční jesenný zber veľkoobjemového odpadu v dňoch 22.10.2019 a 24.10.2019. Veľkoobjemový odpad si však môžete doviesť aj sami do zberného dvora (na IBV smer Kolačkov) - podľa priloženého rozpisu.


Triedený odpad vyložte v deň zberu najneskôr do 8.00 hod.
10.7.2019

Triedený odpad vyložte v deň zberu najneskôr do 8.00 hod.

Vyzývame občanov, aby ste triedený odpad: plasty, tetrapaky, papier, vyložili pred rodinný dom v deň zberu najneskôr do 8.00 hod. Ak odpad vyložíte po 8.00 hod. nebude Vám zozbieraný !!! Zároveň Vás žiadame o zviazanie vyložených vriec, aby nedochádzalo k rozsypaniu ich obsahu. Ďakujeme za pochopenie.


VÝZVA
3.7.2019

VÝZVA

V jarných mesiacoch obec Nová Ľubovňa verejnosti oznámila, že platí zákaz sypania akéhokoľvek odpadu na bývalú stavebnú skládku – smer Kolačkov. V uplynulých dňoch nám bolo občanmi oznámené zistenie, že napriek zákazu niektorí občania naďalej vysypujú odpad v danej lokalite, resp. vytvárajú ďalšie nepovolené skládky za potokom Kolačkovianka.


VÝZVA
1.5.2019

VÝZVA

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje občanov na prísny zákaz vyvážania stavebného a akéhokoľvek odpadu na verejné priestranstvo bývalej stavebnej skládky popri potoku Kolačkovianka – za IBV smer Kolačkov.


Jarný zber veľkoobjemového odpadu - POZOR - zmena termínov oproti plánovanému rozpisu
27.3.2019

Jarný zber veľkoobjemového odpadu - POZOR - zmena termínov oproti plánovanému rozpisu

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje na zmenu termínov jarného zberu veľkoobjemového zberu odpadov v obci. Zber sa uskutoční v dňoch 9.4.2019 a 11.4.2019 podľa priloženého rozpisu.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist