Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

 

 Zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

 

predaj nehnuteľnosti, kúpa nehnuteľnosti, dedičstvo, darovanie, stavebný pozemok, kolaudácia stavby, odstránenie stavby, zmena užívania stavby, zmena charakteru pozemku, dražba.

V prípade, že ste mali v roku 2020 niektorú z uvedených zmien, podajte daňové priznanie najneskôr  31.1.2021 na oddelení daní a poplatkov obecného úradu,

avšak z dôvodu súčasnej pandemickej situácie doručte daňové priznanie poštou, alebo podanie vhoďte do poštovej schránky úradu (hnedá poštová schránka na pravej strane pri vchode úradu - označená Obecný úrad v Novej Ľubovni), alebo zašlite e-mailom:

Alexandra Dufalová, dane a poplatky: 052/4283431/ kl.18, dufalova@novalubovna.sk

Ing. Igor Mikuš, dane a poplatky: 052/4283431/kl.15, mikus@novalubovna.sk

K podaniu priložte aj platný telefonický kontakt, na ktorý vás v prípade podreby doplnenia údajov môžeme kontaktovať.

Poštová adresa

Obec Nová Ľubovňa
Nová Ľubovňa 102
065 11 Nová Ľubovňa

Bankové spojenie:

VÚB Stará Ľubovňa

č.ú: 12428602/0200

IBAN: SK4602000000000012428602

BIC: SUBASKBX

IČO: 00330086, DIČ: 2020698735

 

Mailová adresa - podateľňa: obec@novalubovna.sk

 

Všeobecné tlačivo k stiahnutiu:

K stiahnutiu

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist