Menu

Kňaz Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku 24. júna v Spišskej Kapitule - živý prenos TV LUX

 

Kňaz Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku 24. júna v Spišskej Kapitule

 

TK KBS, pma; ml | 20. 05. 2020 20:30


Spišská Kapitula 20. mája (TK KBS) Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule. "Za dodržania všetkých povinných predpisov bude verejná a naživo ju odvysiela TV LUX," informoval kancelár a hovorca diecézy Peter Majcher.

Mons. Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou spišského biskupa Mons. Štefana Sečku, informovala Spišská diecéza. Spolusvätiteľmi budú apoštolský nuncius na Slovensku Mons. Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Mons. Andrej Imrich.

Spisska Kapitula, biskupi

Ján Kuboš sa narodil 28. februára 1966. Je rodákom z Nižnej na Orave a má 54 rokov. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na KUL v Lubline a v roku 2002 doktorát z teológie na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave.

V pastorácii pôsobil na viacerých miestach (https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20200325018), aj ako špirituál kňazského seminára. Je členom viacerých rád a komisií. Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne taliansky a anglicky. Jeho biskupské heslo bude "Bonitas - Iustitia - Veritas", čo v preklade znamená Dobrota - Spravodlivosť - Pravda.

Jan Kubos, erb

Budúci spišský pomocný biskup si už zvolil aj svoj erb. Jeho základom je štiepený štít. Na heraldicky pravej strane sa nachádza erb Spišského biskupstva, ktorý odkazuje na jeho zriadenie pápežom Piom VI. a na starobylý kapitulský chrám sv. Martina. Heraldicky ľavú stranu vypĺňa monštrancia s hostiou, ktorá odkazuje na Kristovo kňazstvo nositeľa erbu a jeho úctu k Najsvätejšej Sviatosti.

Modrá osobná časť štítu svojou farebnosťou vyjadruje mariánsku úctu a pripomína obec Nižnú, rodisko nositeľa erbu. Latinský kríž a zelený klobúk s dvanástimi zelenými strapcami náležia podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi. Zlatými lúčmi obkolesená monštrancia spolu s mottom symbolicky vyjadrujú krédo nositeľa erbu v duchu Listu sv. Pavla Efezanom: „Žite ako deti svetla! Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde“ (Ef 5, 8b-9).

TK KBS informoval Peter Majcher


[back]


 

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist