Od 01.03.2021 bude komunálny odpad vyvezený už iba na nové lístky a nálepky, platné pre rok 2021

 Poplatok za odpady si môžete uhradiť na obecnom úrade v upravených stránkových hodinách (viď príloha). Pri vstupe do priestorov úradu sa bez vyzvania preukážte negatívnym výsledkom testu (nie starším ako 7 dní), alebo dokladom, preukazujúcim výnimku...

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist