Menu

Spravodajstvo

14.11.2022 - celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni
14.11.2022

14.11.2022 - celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni

V pondelok, 14.11.2022, bude v našej farnosti Celodenná poklona k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši až do 17:45 hod., kedy začne Eucharistické požehnanie a svätá omša.


Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022
14.11.2022

Konsekrácia Farského kostola v Starej Ľubovni - 17.11.2022

Čas konsekrácie (posviacky) Farského kostola sv. Mikuláša je 17. november o 10.00, hlavným celebrantom bude Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor.


Uznanie
2.11.2022

Uznanie

Keď sa v pondelok, 31.10.2022, ozvala v miestnom rozhlase výzva p. Ladislava Myttníka chlapcom, ktorí mu v predchádzajúcom dni urobili škodu na skleníku rozbitím skiel, asi málo kto veril, že výzva bude účinná a dôjde k dohode bez toho, aby p. Myttník nahlásil toto konanie polícii.


Pozvánka na koncert
2.11.2022

Pozvánka na koncert

OZ Nestrácaj nádej pozýva na koncert SENDREIOVCI - 06.11.2022 v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých
31.10.2022

Sviatok Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých

" Budeme vyvolaní po mne a bude nás tam veľa. Poodkladáme krídla zlomené ku nohám Stvoriteľa. A bude mu chcieť každý predložiť to svoje malé sólo. To nasnívané čo len chcelo byť, i to čo ozaj bolo..."
Milan Rúfus


POĎAKOVANIE
31.10.2022

POĎAKOVANIE

Poďakovanie starostky obce, Ing. Júlie Boďovej.
V prílohe - Odpočet volebného obdobia 2018-2022.


Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Nová Ľubovňa 29.10.2022
29.10.2022

Výsledky Volieb do orgánov samosprávy obcí v obci Nová Ľubovňa 29.10.2022

V prílohe - Výsledky Miestnej volebnej komisie obce Nová Ľubovňa.
Účasť voličov 35,23%.


Výsledky Volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Nová Ľubovňa - 29.10.2022
29.10.2022

Výsledky Volieb do orgánov Prešovského samosprávneho kraja v obci Nová Ľubovňa - 29.10.2022

V prílohách - Výsledky za Okrsky 1, 2, 3 v obci Nová Ľubovňa.
Účasť voličov - 35,23%.


Oznam Poľnohospodárskeho družstva
28.10.2022

Oznam Poľnohospodárskeho družstva

Oznam PD Nová Ľubovňa o vykonaní postreku ...


Oprava oznamu - Misijná nedeľa a zbierka bude 23.10.2022
14.10.2022

Oprava oznamu - Misijná nedeľa a zbierka bude 23.10.2022

Farský úrad v Novej Ľubovni oznamuje, že Misijná nedeľa a zbierka, (ktorá bola omylom vyhlásená na túto nedeľu), bude na budúcu nedeľu 23.10.2022. Farský úrad sa zároveň ospravedlňuje za tento omyl. Ďakujeme za pochopenie.


Chrípková sezóna 2022/2023
12.10.2022

Chrípková sezóna 2022/2023

Zverejňujeme brožúru k chrípkovej sezóne 2022/2023. Na jej obsahovej tvorbe sa podieľali odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva...


Vianočný galaprogram v Poprade
12.10.2022

Vianočný galaprogram v Poprade

Štefan Repka GORAL´S BAND, Aréna Poprad, 26.12.2022...


Stretnutie jubilantov 2022
11.10.2022

Stretnutie jubilantov 2022

" Život je ako chlieb, časom tvrdší a tvrdší, no čím menej ho ostáva, tým viac si ho ceníš"


Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť...
10.10.2022

Chodci, dbajte o svoju bezpečnosť...

Z dôvodu zmiernenia následkov nepriaznivej dopravno - bezpečnostnej situácie, ako aj z titulu predchádzania závažným dopravným nehodám zapríčinenými chodcami v tomto období, s cieľom pozitívne ovplyvniť a preventívne pôsobiť na disciplinovanosť chodcov a ich bezpečnosť na cestách zverejňujeme výzvu z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Starej Ľubovni.


Výzva farského úradu
10.10.2022

Výzva farského úradu

Nakoľko v predchádzajúcich dňoch došlo k odcudzeniu bicykla pri kostole, počas sv. omše, Farský úrad v Novej Ľubovni vyzýva, aby ste si vo vlastnom záujme bicykle zabezpečili zámkom.


Výzva rodičom a deťom - novovznikajúce detské ihrisko
7.10.2022

Výzva rodičom a deťom - novovznikajúce detské ihrisko

Obec Nová Ľubovňa upozorňuje a vyzýva rodičov a deti, aby ste na novovznikajúcom detskom ihrisku pri budove zmrzliny používali len neopáskované časti ihriska.
Tie časti ihriska, ktoré sú ešte opáskované, sa nesmú používať z dôvodu prebiehajúcich prác ako aj z dôvodu vašej bezpečnosti. Ďakujeme za rešpektovanie.


Poľná sauna v Novej Ľubovni
4.10.2022

Poľná sauna v Novej Ľubovni

Dávame vám do pozornosti možnosť využívania turistického miesta, spojeného s oddychom a saunovania sa v prírode - Poľná sauna v Novej Ľubovni (Ing. Jakub Repka)


Zájazd do Nowého Targu - 13.10.2022
28.9.2022

Zájazd do Nowého Targu - 13.10.2022

Klub dôchodcov Nová Ľubovňa pozýva členov klubu s rodinnými príslušníkmi na zájazd do Nowého Targu - na trhovisko, 13.10.2022 (štvrtok)....


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK
27.9.2022

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva PSK podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu PSK

Obec Nová Ľubovňa zverejňuje podľa ust. § 141 ods. 3 a § 146 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja, ktoré sa budú konať 29.10.2022.


Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023
27.9.2022

Bezpečná vykurovacia sezóna 2022/2023

V prílohe nájdete usmernenie ORHaZZ v Starej Ľubovni k bezpečnej vykurovacej sezóne 2022/2023...