Kontakty OcÚ

KONTAKTNÉ  ÚDAJE:

Adresa úradu:

Obec Nová Ľubovňa

065 11 Nová Ľubovňa 102

Písomné podania môžete doručiť aj osobne, alebo ich môžete aj  vhodiť do poštovej schránky úradu (hnedá poštová schránka pri vchodových dverách úradu - vpravo, označená Obecný úrad Nová Ľubovňa)

 

Bankové spojenie:

VÚB BANKA a.s.

SK46 0200 0000 0000 1242 8602
 BIC: SUBASKBX

 IČO: 00330086, DIČ: 2020698735

sekretariát: 052/4283431, mobil: 0905 564 284

Mailová adresa - podateľňa: obec@novalubovna.sk

 

Ing. Júlia Boďová, starostka  obce: 052/4283431/ kl.13, mobil: 0948 834 506, starosta@novalubovna.sk

Mgr. Anna Smoroňová, podateľňa, sekretariát, pokladňa: 052/4283431, mobil: 0905 564 284, obec@novalubovna.sk

Mgr. Mária Habiňáková, finančné oddelenie: 052/4283431/ kl. 16, maria.habinakova@novalubovna.sk

Ing. Monika Sásová, finančné oddelenie: 052/4283431/ kl.14, sasova@novalubovna.sk

Mgr. Andrea Konkoľová, dane a poplatky: 052/4283431/ kl.18, andrea.konkolova@novalubovna.sk

Ing. Igor Mikuš, dane a poplatky: 052/4283431/kl.15, mikus@novalubovna.sk

Anna Konkoľová, matrika, ohlasovňa pobytu, osvedčovanie, rezervácia spoločenských miestností:   052/4283431/ kl.17, mobil: 0948 847 084, konkolova@novalubovna.sk

 

JUDr. Katarína Železníková, kontrolór obce, mobil: 0908 584 909, email: zeleznikova.kontrolor@gmail.com

 

V prípade úmrtia občana obce : Peter Kmeč, správca cintorína, údržba v obci :mobil: 0905 399 297

 

 

Stránkové dni a hodiny:    

Pondelok:

07:30 – 15:30 hod.

Utorok:

07:30 – 15:30 hod.

Streda:

07:30 – 17:00 hod.

Štvrtok:

Nestránkový deň

Piatok:

07:30 – 14:00 hod.

Prestávka na obed:

12:00 – 12:30 hod.

 

 

 

 webmail

Publikované: 14.5.2008 | Aktualizácia: 25.10.2023