Aktuality

Aktuality

Oznam
8.12.2023

Oznam

Slovenská pošta a.s. oznamuje, že prevádzka pošty v Novej Ľubovni bude v stredu, 13.12.2023, otvorená ráno až od 9.30 do 12.00 hod. a popoludní od 14.30 do 17.00 hod. - z prevádzkových dôvodov.


Ponuka práce opatrovateľa/opatrovateľky
7.12.2023

Ponuka práce opatrovateľa/opatrovateľky

Dom Charitas sv. Jána Almužníka v Novej Ľubovni ponúka prácu na pracovnej pozícii opatrovateľ/opatrovateľka v uvedenom zariadení...


Vianočná akadémia 17.12.2023
6.12.2023

Vianočná akadémia 17.12.2023

V tichej noci hviezda zasvieti, spustí na zem zlatý vlas a pozláti všetko vôkol, hlavne, čo je dobré v nás. Plachá láska sadne k stolu, vzácny dar to k Vianociam. Ten, kto robí radosť iným, nezostáva nikdy sám...
Prijmite pozvanie detí ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa na pohladenie slovom, piesňou i tancom, na VIANOČNÚ AKADÉMIU, 17.12.2023 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni...


Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024
6.12.2023

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2024

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí (viac ako 12 mesiacov), študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac ako 90 dní mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.12.2023, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


V obci sa našla hotovosť
6.12.2023

V obci sa našla hotovosť

Dnes, 06.12.2023, sa v obci našla finančná hotovosť - bez peňaženky. Občan, ktorý hotovosť stratil, nech sa informuje na obecnom úrade: 052 4283431, mobil: 0948 847 084.


Oznam školskej jedálne stravníkom - dôchodcom
5.12.2023

Oznam školskej jedálne stravníkom - dôchodcom

Školská jedáleň v NĽ oznamuje stravníkom - dôchodcom, že v jedálni sa bude variť do 22.12.2023 (vrátane). V novom roku sa začne variť 02.01.2024 (utorok).
Oznam pre dôchodcov s rozvozom stravy:
Zároveň oznamuje stravníkom - dôchodcom, ktorým sa obedy vozia, že rozvoz stravy bude až od 08.01.2024. Z uvedeného dôvodu si v týždni od 02.01.2024 - 05.01.2024 zabezpečte donášku obeda osobne, alebo inou osobou, resp. sa vopred zo stravy odhláste. Ďakujeme za pochopenie


Preskúšanie sirén hlasitou skúškou - 08.12.2023
5.12.2023

Preskúšanie sirén hlasitou skúškou - 08.12.2023

Obec Nová Ľubovňa oznamuje, že v piatok 08.12.2023 o 12.00 hod. prebehne preskúšanie varovnej siete sirén na území Slovenskej republiky hlasitou skúškou dvojminútovým stálym tónom.


Vianočné trhy v Starej Ľubovni
5.12.2023

Vianočné trhy v Starej Ľubovni

Mesto Stará Ľubovňa
11. - 15.12.2023 - Pešia zóna na Obchodnej ulici
15. - 16.12.2023 - Nám. sv. Mikuláša


Cestovné poriadky BUS KARPATY  - platné od 10.12.2023
5.12.2023

Cestovné poriadky BUS KARPATY - platné od 10.12.2023

Spoje zo Starej Ľubovne do Novej Ľubovne a späť, platné od 10.12.2023, nájdete v prílohách...


Upozornenie pre chovateľov psov
5.12.2023

Upozornenie pre chovateľov psov

Upozorňujeme chovateľov psov na platnosť zákona 272/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony... (znenie nájdete v prílohách)