Aktuality

Aktuality

Výzva majiteľom motorových vozidiel
13.1.2021

Výzva majiteľom motorových vozidiel

Opakovane sa obraciame na majiteľov motorových vozidiel, aby ste neparkovali na chodníkoch a krajniciach ciest, nakoľko tak bránite zimnej údržbe. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie.


Oznam o činnosti OÚ v Novej Ľubovni
11.1.2021

Oznam o činnosti OÚ v Novej Ľubovni

V súvislosti so zákazom vychádzania na území SR, ako aj v zmysle platných opatrení, súvisiacich so zamedzením šírenia koronavírusu je Obecný úrad v Novej Ľubovni od 04.1.2021 PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÝ !
V prílohe nájdete rozpis od 13.01.2021 - 22.01.2021 - pre vybavenie neodkladných záležitosti a zakúpenie lístkov (nie nálepiek) na vývoz komunálneho odpadu, v prípade, že tieto na mesiace január a február už nemáte.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
8.1.2021

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


Štatistika
7.1.2021

Štatistika

Obec Nová Ľubovňa nový rok 2021 privítala s počtom obyvateľov 2996 a vekovým priemerom 37,91 rokov.


Želáme vám šťastný nový rok 2021
30.12.2020

Želáme vám šťastný nový rok 2021

O polnoci, keď sa rozlomí rok ako chlieb, privítajme ten nový s úctou a vďakou, s úprimnou radosťou, so splniteľnými predsavzatiami a slovami tichej modlitby...


Vianočné prianie
23.12.2020

Vianočné prianie

Posledné stránky z kalendára lúčia sa s nami zas a oznamujú všetkým, že blíži sa radostný Vianoc čas. Želáme vám požehnané sviatočné dni.


Oznam stravníkom - dôchodcom
17.12.2020

Oznam stravníkom - dôchodcom

Oznamujeme stravníkom – dôchodcom, že prevádzka školskej jedálne bude v čase od 21.12.2020 do 31.12.2020 prerušená. Obedy budú stravníkom - dôchodcom opäť poskytované od pondelka 04.01.2021.


Monografia Stará Ľubovňa
17.12.2020

Monografia Stará Ľubovňa

Vyšla historicky prvá monografia mesta Stará Ľubovňa.
15 autorov, 580 strán, tisícky fotografií a dokumentov. Zaujímavé čítanie. Vhodný a hodnotný darček pod stromček...


 31.12.2020 - NEPREMEŠKAJTE  TERMÍN na požiadanie o zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2021
17.12.2020

31.12.2020 - NEPREMEŠKAJTE TERMÍN na požiadanie o zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO v r. 2021

Zníženie alebo odpustenie poplatku za TKO sa vzťahuje napr. na osoby s trvalým pobytom v obci, ktoré žijú celoročne v zahraničí, študentov, pracujúcich - ktorí sú v priebehu roka viac ako 90 dní mimo bydliska, z dôvodu štúdia, resp. práce, taktiež sa úľava vzťahuje na osoby, ktoré majú platný preukaz ZŤP a neuplatnili si ešte úľavu v predchádzajúcich rokoch. Žiadosť, spolu s prílohami, je potrebné doručiť obecnému úradu najneskôr do 31.12.2020, po tomto termíne Vaša žiadosť nebude akceptovaná!!!


Koľko lásky sa zmestí do "krabice od topánok"
16.12.2020

Koľko lásky sa zmestí do "krabice od topánok"

"Človek nežije iba z lásky, ktorú prijíma, ale hlavne z tej, ktorú daruje"
Matka Tereza

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist