Aktuality

Aktuality

Pozvánka
10.8.2020

Pozvánka

Hradné slávnosti na hrade Ľubovňa, 14. - 16.08.2020.


Pozvánka
10.8.2020

Pozvánka

Rozprávkové leto v Nestville Parku v Hniezdnom 15.8. - 16.08.2020.


Zber papiera, plastov a tetrapakov...
10.8.2020

Zber papiera, plastov a tetrapakov...

Pripomíname Vám, že dňa 12.08.2020 (streda tento týždeň) prebehne v obci plánovaný zber papiera a dňa 18.08.2020 (utorok na budúci týždeň) prebehne v obci plánovaný zber plastov a tetrapakov. Vrecia s triedeným odpadom vyložte v deň zberu, v zviazaných vreciach, pred rodinný dom, najneskôr o 6.00 hod. Ďakujeme, že využívate triedený zber odpadu a nevyhadzujete ho na verejné priestranstvá.


Pozvánka
10.8.2020

Pozvánka

Prešov STREET FOOD FESTIVAL 14. - 16.8.2020.


Oznam
7.8.2020

Oznam

MUDr. Veronika Bobuľská, Ambulancia pre deti a dorast v Novej Ľubovni, oznamuje, že v ambulancii sa v dňoch od 10.08.2020 - 14.08.2020 nebude ordinovať z dôvodu čerpania dovolenky.


Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok a návrhov - cestovné poriadky
4.8.2020

Oznámenie o možnosti podávania požiadaviek, pripomienok a návrhov - cestovné poriadky

Prešovský samosprávny kraj oznamuje verejnosti, že od 15.7. do 15.8.2020 je možné podávať požiadavky, pripomienky, resp. návrhy na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021. Podnety môžete podať osobne, poštou, e-mailom na adresy PSK, alebo ich oznámte nášmu obecnému úradu, ktorý ich zašle spoločne.


Práce v obci
29.7.2020

Práce v obci

V mesiacoch jún a júl 2020 sa začali práce na rozšírení kapacít materskej školy pri ZŠ s MŠ v NĽ, vybudovala sa prístupová cesta k hasičskej zbrojnici, zrekonštruovala sa strecha Domu nádeje, spevnila sa parkovacia plocha za kostolom, vybudovalo sa osvetlenie priechodov pre chodcov, osvetlenie cesty k novému cintorínu a začali sa práce na búraní skladu a úprave priestranstva pri zdravotnom stredisku...


Výročie v Litmanovej
29.7.2020

Výročie v Litmanovej

5. augusta t.r. uplynie 30 rokov od zjavenia Panny Márie na hore Zvir v Litmanovej...


Pozvánka
27.7.2020

Pozvánka

Letný divadelný festival na Kežmarskom hrade - 27.07.2020 - 31.07.2020...


Ponuka palivového dreva
22.7.2020

Ponuka palivového dreva

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje záujemcom o palivové drevo, že si ho môžu objednať v kancelárii urbariátu (budova bývalých garáži ) v stredy popoludní od 12.00 – 16.00 hod., alebo telefonicky na číslach: 0911 842 642, 0905 829 561. Zároveň oznamuje svojim podielníkom, ktorí si ešte neprevzali dividendy za rok 2019, že tak môžu urobiť v stredy popoludní, v kancelárii urbariátu – od 12.00 – 16.00 hod.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist