Aktuality

Aktuality

77. výročie oslobodenia našej obce
21.1.2022

77. výročie oslobodenia našej obce

" Hej, otčina, vlasť ty moja, váž si synov národa, váž si otcov, kamarátov, čo za nás hrdo išli do boja..."
V pondelok, 24.01.2022, si pripomenieme 77. výročie oslobodenia našej obce.
Venujme spomienke na obete nezmyselných bojov aspoň malú chvíľu, alebo si ich stratu uctime zapálením sviece pri pomníku padlých v našej obci, ktorý bol v roku 2021 premiestnený na tiché a pietne miesto pri Dome nádeje...
Zároveň pozývame verejnosť na pietny akt kladenia vencov, ktorý sa uskutoční v pondelok, 24.01.2022. Zraz zúčastnených bude o 10.15 hod. pri hasičskej zbrojnici, odkiaľ sa sprievod presunie k pomníku padlých, za dodržania platných protiepidemických opatrení.


Encyklopédia slovenských obcí - Nová Ľubovňa na RTVS 2
21.1.2022

Encyklopédia slovenských obcí - Nová Ľubovňa na RTVS 2

Dokument o histórii a súčasnosti slovenských obcí...


Posledná rozlúčka s p. Paulínou Folvarčíkovou
21.1.2022

Posledná rozlúčka s p. Paulínou Folvarčíkovou

Posledná rozlúčka s našou zosnulou spoluobčiankou, pani Paulínou Folvarčíkovou, rod. Barlíkovou, (NĽ 217), bude v nedeľu, 23.01.2022 o 11.30 hod. na novom cintoríne v Novej Ľubovni za dodržania platných protiepidemických opatrení.


Oznam o vykonávaní kontroly
18.1.2022

Oznam o vykonávaní kontroly

PVPS a.s., Poprad, oznamuje obyvateľom našej obce, že vykonáva kontroly za účelom zistenia neoprávnených odberateľov a spresnenia fakturačných údajov...


Oznam - úhrada poplatkov za komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta
14.1.2022

Oznam - úhrada poplatkov za komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta

Obecný úrad v Novej Ľubovni oznamuje, že poplatky komunálny odpad, za Dom nádeje a za hrobové miesta si môžete uhradiť na obecnom úrade, počas stránkových dní a hodín od pondelka – 17.01.2022.


Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania
14.1.2022

Daň z nehnuteľností - nahlásenie zmeny, podanie daňového priznania

Každý, u koho v roku 2021 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo iné zmeny, rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskôr do 31. januára 2022 podať priznanie k dani z nehnuteľností.


VIAC AKO NI(C)K
12.1.2022

VIAC AKO NI(C)K

Je linka pomoci pre mladých ľudí do 18 rokov, ktorí sa ocitli vo vážnej situácii a hľadajú pomoc alebo niekoho, s kým sa môžu porozprávať a poradiť.
"Nie si na to sám."


Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, budú obsahovať biometrické údaje
12.1.2022

Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, budú obsahovať biometrické údaje

Návrh novely zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch vypracovalo ministerstvo vnútra v súvislosti s prijatím nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb...


Oznam účastníkom JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare
12.1.2022

Oznam účastníkom JPÚ v k.ú. Nová Ľubovňa, lokalita Garčare

Obec Nová Ľubovňa oznamuje účastníkom jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, Garčare, že na úradnej tabuli obce, ako aj na úradnej tabuli webového sídla obce, je dnešným dňom, 12.01.2022, na dobu 15 dní, zverejnená Verejná vyhláška – Zápisnica z vyhodnotenia prieskumu záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti katastrálneho územia Nová Ľubovňa, lokalita Garčare.


Zber triedeného odpadu v januári 2022
10.1.2022

Zber triedeného odpadu v januári 2022

Pripomíname vám, že v utorok, 11.01.2022, prebehne v obci zber papiera. V stredu, 12.01.2022, prebehne v obci zber plastov+tetrapaku. Tento triedený odpad vyložte v deň zberu, najneskôr o 06.00 hod., pred svoj rodinný dom v uzavretých vreciach.