Stránkové dni

Od 10.05.2021 je Obecný úrad v Novej Ľubovni v riadnej prevádzke podľa pôvodných stránkových dní a hodín.

Pri vstupe do budovy (na prízemí) si dezinfikujte ruky.

Nezabudnite, že vstup do priestorov prevádzky je dovolený len s respirátorom !!!

Poštová adresa

Obec Nová Ľubovňa
Nová Ľubovňa 102
065 11 Nová Ľubovňa

Bankové spojenie:

VÚB Stará Ľubovňa

č.ú: 12428602/0200

IBAN: SK4602000000000012428602

BIC: SUBASKBX

IČO: 00330086, DIČ: 2020698735

 

Mailová adresa - podateľňa: obec@novalubovna.sk

 

Ing. Júlia Boďová, starostka  obce: 052/4283431/ kl.13, 0948 834 506, starosta@novalubovna.sk

Mgr. Anna Smoroňová, podateľňa, sekretariát, pokladňa: 052/4283431, 0905/564284, obec@novalubovna.sk, smoronova@novalubovna.sk

Mgr. Mária Habiňáková, finančné oddelenie: 052/4283431/ kl. 16, maria.habinakova@novalubovna.sk

Ing. Monika Sásová, finančné oddelenie: 052/4283431/ kl.14, sasova@novalubovna.sk

Alexandra Dufalová, dane a poplatky: 052/4283431/ kl.18, dufalova@novalubovna.sk

Ing. Igor Mikuš, dane a poplatky: 052/4283431/kl.15, mikus@novalubovna.sk

Anna Konkoľová, matrika, ohlasovňa pobytu, osvedčovanie:   052/4283431/ kl.17, konkolova@novalubovna.sk

 

Stránkové dni a hodiny obecného úradu :

 

Pondelok 7.30 - 15.30 hod.
Utorok 7.30 - 15.30 hod.
Streda 7.30 - 17.00 hod.
Štvrtok Nestránkový deň
Piatok 7.30 - 14.00 hod.

 Obedňajšia prestávka od 12.00 hod. - 12.30 hod.

 

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist