POMOC UKRAJINE

Pomoc rodinám z Ukrajiny
18.11.2022

Pomoc rodinám z Ukrajiny

UNHCR a UNICEF v spolupráci so slovenskou vládou poskytnú ukrajinským rodinám, osobám bez štátnej príslušnosti a štátnym príslušníkom tretích krajín postihnutých vojnou na Ukrajine jednorazový finančný príspevok vo výške 150 EUR na osobu, maximálne vo výške 400 EUR na rodinu, na zabezpečenie nevyhnutných potrieb v zimnom období (napr. zimné oblečenie, obuv, prikrývky, náklady spojené so stravou, bývaním a pod.).


Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca
4.4.2022

Manuál pre oprávnené osoby a obce k príspevku za ubytovanie odídenca

Novelou zákona č. 480/2002 Z.z. o azyle v znení neskorších predpisov, bola obciam uložená úloha poskytovať príspevok osobe, ktorá vlastní nehnuteľnosť, slúžiacu na bývanie v našom územnom obvode a ktorá v nej poskytne bezodplatne ubytovanie odídencovi. Ak ste vlastníkom nehnuteľnosti a poskytujete, alebo budete poskytovať ubytovanie odídencom, ako je vyššie uvedené, v prílohe oznamu nájdete manuál pre oprávnené osoby, ako aj vzory potrebných dokumentov, ktoré s vyplatením príspevku súvisia...


DOMOV NA MAME
8.3.2022

DOMOV NA MAME

V prílohe nájdete návod na ušitie nosiča dieťaťa, ktorý potom môžete darovať utečencom z Ukrajiny...


"Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi"  a základné informácie o DOČASNOM ÚTOČISKU
7.3.2022

"Nestaňte sa obeťou obchodníkov s ľuďmi" a základné informácie o DOČASNOM ÚTOČISKU

Užitočné informácie, linky a kontakty pre utečencov z Ukrajiny...


PSK - pomôžme Ukrajine
2.3.2022

PSK - pomôžme Ukrajine

Prešovský samosprávny kraj chce pomôcť ukrajinským občanom, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu pre vojnový stav. Samospráva zriadila špeciálny email a webovú platformu Pomôžme Ukrajine s formulárom pre pomoc Ukrajine. Informácie poskytuje aj prostredníctvom call linky.
Zároveň zverejnila Oficiálny vládny web SR ua.gov.sk - Portál v slovenskom aj ukrajinskom jazyku.


ZMOS zriadil transparentný účet na POMOC UKRAJINE
1.3.2022

ZMOS zriadil transparentný účet na POMOC UKRAJINE

Združenie miest a obcí Slovenska dnes zriadilo transparentný účet, na ktorý môžete prispieť aj osobne...


Pomoc pre Ukrajinu
1.3.2022

Pomoc pre Ukrajinu

Ak aj vy chcete pomôcť obyvateľom Ukrajiny, v prílohe nájdete zoznam najpotrebnejších a vhodných vecí a potravín, ktoré môžete doručiť aj do Domu Charitas sv. Jána Almužníka, Nová Ľubovňa 775 alebo Spišskej katolíckej charite v Starej Ľubovni, Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa (pri geodézii)...


Pomoc Ukrajine
28.2.2022

Pomoc Ukrajine

V prílohe nájdete Uznesenie Vlády SR o vyhlásení mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR, spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Úkrajiny, ďalej informácie - manuál ZMOS-u o systémovej pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine a základné údaje o možnosti zbierok v meste Stará Ľubovňa. V prípade, že chcete poskytnúť ubytovanie je potrebné a dobré vopred sa zaregistrovať. Prípadné výzvy a nové informácie o možnosti pomoci budeme priebežne zverejňovať....