Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva 59/2019 11.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Nájomná zmluva 58/2019 9.10.2019 Nájomná zmluva Obec Jakubany 00329924  1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 57/2019 4.10.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991... Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 35524120  2 880,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201909 02 1.10.2019 Došlé faktúry 201909 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201909 02 1.10.2019 Objednávky 201909 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 54/2019 20.9.2019 Kúpna zmluva č. Z201927890_Z MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 55/2019 20.9.2019 Kúpna zmluva č. Z201927892_Z Daffer spol. s r.o. 36320439  21 740,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 56/2019 20.9.2019 Kúpna zmluva č. Z201927896_Z HELAGO-SK, s.r.o. 47479256  2 817,60 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 53/2019 17.9.2019 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka ZEMAN-STAV, s.r.o. 50710061  20 538,89 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201909 01 16.9.2019 Došlé faktúry 201909 01 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201909 01 16.9.2019 Objednávky 201909 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201908 02 2.9.2019 Došlé faktúry 201908 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201908 02 2.9.2019 Objednávky 201908 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 52/2019 27.8.2019 ZMLUVA O DIELO izavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v... EUROVIA SK, a.s. 31651518  22 598,28 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201908 01 16.8.2019 Došlé faktúry 201908 01 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201908 01 15.8.2019 Objednávky 201908 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201907 02 1.8.2019 Došlé faktúry 201907 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201907 02 1.8.2019 Objednávky 201907 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 51/2019 31.7.2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie. Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodatok k zmluve 49/2019 25.7.2019 Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. Z201913835 (zmena zmluvy č.1) Číslo kúpnej zmluvy... Daffer spol. s r.o. 36320439   
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist