Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202201 01 17.1.2022 Došlé faktúry 202201 01 Došle faktúry 2022    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202201 01 17.1.2022 Objednávky 202201 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202112 02 4.1.2022 Došlé faktúry 202112 02 Došle faktúry 2021    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202112 02 4.1.2022 Objednávky 202112 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o nájme 65/2021 28.12.2021 Zmluva o nájme pozemku Slovak Telekom, a.s. 35763469  1 019,54 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 64/2021 21.12.2021 DOHODA č. 21/38/012/15 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č. 417/2013 z.z,... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 61/2021 20.12.2021 Zmluva o bežnom účte Československá obchodná banka, a.s. 36854140   
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 62/2021 20.12.2021 Zmluva o bežnom účte Československá obchodná banka, a.s. 36854140   
Detail Zmluva Zmluva 63/2021 20.12.2021 Zmluva o ČSOB sproriacom účte depozit Československá obchodná banka, a.s. 36854140   
Detail Zmluva Dohoda 60/2021 16.12.2021 DOHODA č. 21/38/010/22 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 5 písm b), ods. 11, § 26 ods. 2... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202112 01 16.12.2021 Došlé faktúry 202112 01 Došle faktúry 2021    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202112 01 16.12.2021 Objednávky 202112 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Dohoda 58/2021 1.12.2021 Dohoda číslo 21/38/054/300 §54 - NP Podpora zamestnanosti – Príspevok na AČ formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  711,24 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 59/2021 1.12.2021 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu/programu Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202111 02 1.12.2021 Došlé faktúry 202111 02 Došle faktúry 2021    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202111 02 1.12.2021 Objednávky 202111 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 57/2021 26.11.2021 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl.... NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  40 019,70 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 56/2021 24.11.2021 Zmluva o dielo "PGEO - JPÚ NĽ Garčare 1 2021" uzavretá v zmysle §§ 536 až 565 zákona č.... Progres GEO, s.r.o. 31688560  56 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD3 A6/2021 24.11.2021 Zmluva o nájme bytu Ján Bučko    
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD4 B2/2021 24.11.2021 Zmluva o nájme byty Mikuláš Čureja