Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Zmluva 45/2020 31.12.2020 Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnania Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  13,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 46/2020 31.12.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2020 uzatvorená podľa § 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z.... Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 47/2020 31.12.2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o združených dodávkach zemného plynu č. SC2016/081 MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dohoda 43/2020 29.12.2020 DOHODA č. 20/38/012/10 uzatvorená podľa § 12 ods 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 z.z. o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Zmluva o výpožičke 44/2020 29.12.2020 ZMLUVA o výpožičke hnuteľného majetku štátu č.p. SITB-OO2-2020/001898-001 uzatvorená... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202012 01 16.12.2020 Objednávky 202012 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202012 01 16.12.2020 Došlé faktúry 202012 01 Došle faktúry 2020    
Detail Zmluva Zmluva 42/2020 14.12.2020 Zmluva 2 Nova Lubovna - audit 2020 14.12.2020 Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 35524120  2 880,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 41/2020 8.12.2020 DODATOK č.5 k zmluve č. 0700343 Prvá internetová s.r.o. 35849487  17,99 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 40/2020 3.12.2020 Úrazové poistenie uchadzačov o zamestnania počas projektu alebo programu "Pomôž svojej obci" Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  12,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202011 02 1.12.2020 Došlé faktúry 202011 02 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202011 02 1.12.2020 Objednávky 202011 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o výpožičke 38/2020 30.11.2020 ZMLUVA o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Zmluva Dohoda 39/2020 30.11.2020 DOHODA číslo 20/38/054/308 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  345,24 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o výpožičke 37/2020 26.11.2020 Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-VO-442-060/2020 uzatvorená § 659 až 662 Občianskeho... Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866   
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD4 A/4 2020 23.11.2020 Zmluva o nájme bytu Veronika Haladejová    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202011 01 16.11.2020 Došlé faktúry 202011 01 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202011 01 16.11.2020 Objednávky 202011 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 36/2020 11.11.2020 Dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu... Slovenský futbalový zväz 00687308   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202010 02 2.11.2020 Došlé faktúry 202010 02 Došle faktúry 2020    
© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist