Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Zmluva 43/2022 27.9.2022 Dodatok č.1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém... 3W Slovakia, s.r.o. 36746045  164,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o prevode správy majetku obce 42/2022 26.9.2022 Zmluva o prevode správy majetku obce Nová Ľubovňa Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa 35534664  359 952,05 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 40/2022 19.9.2022 Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s. 35763469  31,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 41/2022 19.9.2022 Kúpna zmluva Slovak Telekom, a.s. 35763469  31,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202209 01 19.9.2022 Došlé faktúry 202209 01 Došle faktúry 2022    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202209 01 19.9.2022 Objednávky 202209 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202208 02 5.9.2022 Došlé faktúry 202208 02 Došle faktúry 2022    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202208 02 5.9.2022 Objednávky 202208 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 39/2022 5.9.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC" T-MAPY s.r.o. 43995187  0,00  
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202208 01 16.8.2022 Došlé faktúry 202208 01 Došle faktúry 2022    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202208 01 16.8.2022 Objednávky 202208 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Darovacia zmluva 38/2022 8.8.2022 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-283-080/2022 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 36/2022 1.8.2022 ZMLUVA č. 1053/2022/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  31 093,87 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202207 02 1.8.2022 Došlé faktúry 202207 02 Došle faktúry 2022    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202207 02 1.8.2022 Objednávky 202207 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zámenná zmluva 37/2022 1.8.2022 Dodatok č. 1 k ZÁMENNEJ ZMLUVE uzavretej dňa 27052022 Agnesa Rejdová    
Detail Zmluva Zmluva o poskytovaní služieb 34/2022 18.7.2022 Zmluva o poskytnutí služby "Externé riadenie projektu" Enviroprojekt, s.r.o. 45281688  6 776,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 35/2022 18.7.2022 ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... Andrej Kravec - KRAMONT 14316811  158 288,95 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202207 01 18.7.2022 Došlé faktúry 202207 01 Došle faktúry 2022    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202207 01 18.7.2022 Objednávky 202207 01 Objednávky vyšle