Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202005 01 18.5.2020 Došlé faktúry 202005 01 Došle faktúry 2020    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 23/2020 13.5.2020 ZMLUVA O DIELO uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  276 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 24/2020 13.5.2020 ZMLUVA O DIELO uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v... EUROVIA SK, a.s. 31651518  11 731,79 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva 22/2020 12.5.2020 Mandátna zmluva N.Ľubovňa - Rozšírenie MŠ, TDI INPRO 30.4.2020 INPRO Poprad s.r.o. 36501476  6 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 21/2020 6.5.2020 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Východoslovenská energetika a.s. 36211222   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202004 02 4.5.2020 Došlé faktúry 202004 02 Došle faktúry 2020    
Detail Zmluva Darovacia zmluva 20/2020 30.4.2020 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  37 764,67 EUR 
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202004 02 30.4.2020 Objednávky 202004 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202004 01 16.4.2020 Došlé faktúry 202004 01 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202004 01 16.4.2020 Objednávky 202004 01 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202003 02 1.4.2020 Došlé faktúry 202003 02 Došle faktúry 2020    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202003 02 1.4.2020 Objednávky 202003 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 14/2020 25.3.2020 ZMLUVA DOTÁCIE NL Farská Charita Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 15/2020 25.3.2020 ZMLUVA DOTÁCIE NL DHZ Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 16/2020 25.3.2020 ZMLUVA DOTÁCIE NL Greckokatol.charita PO Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 17/2020 25.3.2020 ZMLUVA DOTÁCIE NL Spišská katol.charita SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 18/2020 25.3.2020 ZMLUVA DOTÁCIE NESTRÁCAJ NÁDEJ OZ NL Nestrácaj Nádej 42340179  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 19/2020 25.3.2020 ZMLUVA DOTÁCIE NL Spišská katol.charita ADOS SL SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  300,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 12/2020 23.3.2020 Dodatok k licenčnej zmluve 3W Slovakia 23032020 3W Slovakia, s.r.o. 36746045   
Detail Zmluva Zmluva 13/2020 23.3.2020 Dodatok č. 1 k Licenčná zmluva na poskytnutie práva užíať digitálny archivačný sytém... 3W Slovakia, s.r.o. 36746045  7,00 EUR 
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist