Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201911 02 2.12.2019 Došlé faktúry 201911 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201911 02 2.12.2019 Objednávky 201911 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Dohoda 65/2019 28.11.2019 DOHODA číslo 19 38 052 115 UPSVaR SR 26112019 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  319,26 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201911 01 15.11.2019 Došlé faktúry 201911 01 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201911 01 15.11.2019 Objednávky 201911 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Dohoda 64/2019 12.11.2019 DOHODA č. 19/38/010/46 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z.... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Zmluva Zmluva 63/2019 11.11.2019 Zmluva o zriadení vecného bremena - k.ú. Nová Ľubovňa, zriadenie vecného bremena za účelom... SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  240,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201910 02 4.11.2019 Došlé faktúry 201910 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201910 02 4.11.2019 Objednávky 201910 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 62/2019 28.10.2019 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Ing. Milan Štupák - IVS 10769676  27 741,60 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 60/2019 23.10.2019 Kúpna zmluva č. 70/ON-2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  2 500,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 61/2019 23.10.2019 Kúpna zmluva č. 71/ON-2019 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  1 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201910 01 16.10.2019 Došlé faktúry 201910 01 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201910 01 16.10.2019 Objednávky 201910 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 59/2019 11.10.2019 Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov zo dňa... NATUR-PACK, a.s. 35979798   
Detail Zmluva Nájomná zmluva 58/2019 9.10.2019 Nájomná zmluva Obec Jakubany 00329924  1,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 57/2019 4.10.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991... Ing. Mária Schreterová, audítor SKAU, č. licencie 35524120  2 880,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201909 02 1.10.2019 Došlé faktúry 201909 02 Došle faktúry 2019    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201909 02 1.10.2019 Objednávky 201909 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 54/2019 20.9.2019 Kúpna zmluva č. Z201927890_Z MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906  2 200,00 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist