Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Zmluva 72/2023 19.9.2023 Poistka číslo: 8880211519 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700   
Detail Zmluva Zmluva 73/2023 19.9.2023 DODATOK č. 2 k PZ č. 8880211519 Alianz Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202309 01 18.9.2023 Došlé faktúry 202309 01 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202309 01 18.9.2023 Objednávky 202309 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 71/2023 6.9.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  12 018,20 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 70/2023 4.9.2023 DODATOK č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-Boxu zo dňa 10.03.2022 Packeta Slovakia s.r.o. 48136999   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202308 02 4.9.2023 Došlé faktúry 202308 02 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202308 02 4.9.2023 Objednávky 202308 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD2 B5/2023 24.8.2023 Zmluva o nájme bytu Marta Lichvarčíková   139,88 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 69/2023 18.8.2023 ZMLUVA O DIELO KAPSPORT s.r.o. 53606728  40 564,80 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 68/2023 17.8.2023 Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č.: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/60/356 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  95 482,60 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 67/2023 16.8.2023 Zmluva o poskytnutí služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052  2 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202308 01 16.8.2023 Došlé faktúry 202308 01 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202308 01 16.8.2023 Objednávky 202308 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva IROP-Z302091CZI5-91-108 10.8.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: IROP-Z302091CZI5-91-108 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  26 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 65/2023 8.8.2023 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy:... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  77 099,45 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 64/2023 7.8.2023 ZMLUVA č. 1474/2023/OPR o poskytnutí dotácie Prešovský samosprávny kraj 37870475  3 523,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 63/2023 2.8.2023 Poistná zmluva MOJE AUTO Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  978,57 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202307 02 1.8.2023 Došlé faktúry 202307 02 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202307 02 1.8.2023 Objednávky 202307 02 Objednávky vyšle