Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dohoda 56/2023 29.5.2023 Dohoda Číslo: 23/38/054/466 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  205,32 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 55/2023 22.5.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č.07-2022-2023 - OA Spojená škola Stará... Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Zmluva Kúpna zmluva 54/2023 19.5.2023 Kúpna zmluva Ján Repka   149,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 53/2023 17.5.2023 D O D A T O K č. 1 k Dohode číslo: 23/38/054/226 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa (ul. Farbiarska) 30794536  0,00  
Detail Zmluva Zmluva 51/2023 16.5.2023 Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č.07-2022-2023 - OA Spojená škola 53265301  0,00  
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202305 01 16.5.2023 Došlé faktúry 202305 01 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202305 01 16.5.2023 Objednávky 202305 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 52/2023 16.5.2023 DODATOK č. 1 k Dohode číslo: 22/38/054/555 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  0,00  
Detail Zmluva Zmluva 50/2023 9.5.2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č.... Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 42156424  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o prevode správy majetku obce 49/2023 4.5.2023 Zmluva o prevode majetku do správy ZŠ s MŠ NL Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa 35534664  4 452,96 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202304 02 2.5.2023 Došlé faktúry 202304 02 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202304 02 2.5.2023 Objednávky 202304 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 47/2023 28.4.2023 DODATOK č. 2 k zmlluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
č. zmluvy:...
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42181810  0,00  
Detail Zmluva Zmluva 48/2023 28.4.2023 ZMLUVA č. 523 069 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD4 B6/2023 28.4.2023 Zmluva o nájme bytu Matúš Barlík   781,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí NFP 45/2023 25.4.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070AQM9 Pôdohospodárska platobná agentúra 30794323  30 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o prevode správy majetku obce 46/2023 25.4.2023 Zmluva o prevode správy majetku obce Nová Ľubovňa Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa 35534664  14 712,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202304 01 17.4.2023 Došlé faktúry 202304 01 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202304 01 17.4.2023 Objednávky 202304 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 44/2023 14.4.2023 Zmluva číslo 32/326/23Pv o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968  0,00  
Nastavenia cookies