Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 12/2023 1.2.2023 Zmluva o bežnom účte ČSOB 01022023 Československá obchodná banka, a.s. 36854140   
Detail Zmluva Zmluva o dielo 8/2023 26.1.2023 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Hrebík - VKP, spol. s r.o. 36499200  22 304,32 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dielo 9/2023 26.1.2023 Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... Hrebík - VKP, spol. s r.o. 36499200  45 868,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o bežnom účte 10/2023 26.1.2023 Zmluva o bežnom účte ČSOB Československá obchodná banka, a.s. 36854140   
Detail Zmluva Darovacia zmluva 11/2023 26.1.2023 Zmluva o bežnom účte ČSOB Československá obchodná banka, a.s. 36854140   
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD3 B3/2023 25.1.2023 Zmluva o nájme bytu Lukáš Repka   1 354,68 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD4 A2/2023 25.1.2023 Zmluva o nájme bytu Jarmila Smolenová   959,31 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 7/2023 24.1.2023 DOHODA O PRÁVNEJ POMOCI A ODMENE JUDr. Rastislav Stašák 42085951  0,00  
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202301 01 16.1.2023 Došlé faktúry 202301 01 Došle faktúry 2023    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202301 01 16.1.2023 Objednávky 202301 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 6/2023 10.1.2023 Kúpna zmluva Jozef Rabatin   1 477,40 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 4/2023 9.1.2023 DOHODA č.22/38/012/16 uzatvorená podľa § 12 ods.3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z.z. o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 5/2023 9.1.2023 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2023 Športový klub Nová Ľubovňa 37879669  11 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 202212 02 5.1.2023 Došlé faktúry 202212 02 Došle faktúry 2022    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 202212 02 5.1.2023 Objednávky 202212 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 2/2023 4.1.2023 Poistná zmluva číslo 5190058819 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas... Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  30,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 3/2023 4.1.2023 Poistná zmluva číslo 5190058820 - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas... Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  30,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2023 3.1.2023 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2023 Slovenský červený kríž, miestný spolok Nová Ľubovňa 00416177  800,00 EUR 
Detail Zmluva Dohoda 54/2022 22.12.2022 Dohoda o ukončení zmluvy NOVSTAV SL s.r.o. 36454290  0,00  
Detail Zmluva Zmluva o nájme bytu BD4 A7/2022 22.12.2022 Zmluva o nájme bytu Ľuboš Galuščák   1 495,62 EUR