Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Mandátna zmluva 17/2018 15.3.2018 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991... INPRO Poprad s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcová zmluva 18/2018 15.3.2018 Rámcová zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného... ZEMAN-STAV, s.r.o. 50710061  62 427,07 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 15/2018 13.3.2018 Kúpna zmluva č. C1d/SNLJ/001/18 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  364 629,12 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201802 02 1.3.2018 Došlé faktúry 201802 02 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201802 02 1.3.2018 Objednávky 201802 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 14/2018 27.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zámenná zmluva 13/2018 23.2.2018 Zámenná zmluva Petro Slyvka   1 460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201802 01 16.2.2018 Došlé faktúry 201802 01 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201802 01 16.2.2018 Objednávky 201802 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 9/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018
číslo...
Spišská katolícka charita, Farská charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 10/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 číslo 4/2018 Dobrovoľný hasičský zbor Nová Ľubovňa 17747461  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 11/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 číslo 5/2018 Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, základná organizácia Nová Ľubovňa 00177431  50,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 12/2018 13.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 číslo 6/2018 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 6/2018 7.2.2018 Zmluva číslo: 178/326/18Pv o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 7/2018 7.2.2018 Zmluva číslo: 179/326/18Pv o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Zmluva Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 8/2018 7.2.2018 Zmluva číslo: 180/326/18Pv o dodávke vody z verejného vodovodu Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s 36500968   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201801 02 1.2.2018 Došlé faktúry 201801 02 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201801 02 1.2.2018 Objednávky 201801 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytovaní právnych služieb 4/2018 31.1.2018 DODATOK č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnych služieb JUDr. Rastislav Stašák 42085951  245,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2018 31.1.2018 Dodatok č. 1 K zmluve o nájme nebytových pristorov zo dňa 22.01.2014 DAPTI, s.r.o. 36514012  2 720,24 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist