Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201705 01 15.5.2017 Došlé faktúry 201705 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201705 01 15.5.2017 Objednávky 201705 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 13/2017 12.5.2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena) podľa ustanovenia § 289... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy 14/2017 12.5.2017 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy uzavretá v zmysle ust. § 289 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Zámenná zmluva 15/2017 12.5.2017 Dodatok č. 1 k zámennej zmluve Štefan Stanek a manž. Anna Staneková    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201704 02 2.5.2017 Došlé faktúry 201704 02 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201704 02 28.4.2017 Objednávky 201704 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201704 01 18.4.2017 Došlé faktúry 201704 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201704 01 17.4.2017 Objednávky 201704 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 12/2017 7.4.2017 Zmluva o prevode práv a povinností stavebníka a združenej investícii (ďalej len "Zmluva")... Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa 37793225  200 000,00 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 11/2017 3.4.2017 Kúpna zmluva Ján Sasák   3 800,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201703 02 3.4.2017 Došlé faktúry 201703 02 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201703 02 31.3.2017 Objednávky 201703 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zámenná zmluva 10/2017 28.3.2017 Zámenná zmluva Štefan Stanek a manž. Anna Staneková    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 9/2017 20.3.2017 ZMLUVA O DIELO ZEMAN-STAV, s.r.o. 50710061  20 996,53 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 7/2017 17.3.2017 Kúpna zmluva SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  3 552,40 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 8/2017 17.3.2017 Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-69-001/2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 00151866  3 095,38 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201703 01 16.3.2017 Došlé faktúry 201703 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201703 01 15.3.2017 Objednávky 201703 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 6/2017 13.3.2017 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2017 Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  1 500,00 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist