Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201804 02 30.4.2018 Objednávky 201804 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201804 01 16.4.2018 Došlé faktúry 201804 01 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201804 01 16.4.2018 Objednávky 201804 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o dielo 22/2018 13.4.2018 Zmluva a dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... STRABAG s.r.o. 17317282  172 754,41 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 20/2018 4.4.2018 Kúpna zmluva - Matilda Smrekoví, Pavol Jendrichovský, Štefan Jendrichovský, Mária... Matilda Smreková, Pavol Jendrichovský, Štefan Jendrichovský, Mária Konkoľová, Peter Kmeč   1 815,00 EUR 
Detail Zmluva Zámenná zmluva 21/2018 4.4.2018 Zámenná zmluva Michal Kaleta    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201803 02 3.4.2018 Došlé faktúry 201803 02 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201803 02 3.4.2018 Objednávky 201803 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 19/2018 27.3.2018 Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 387/2018 - KE SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201803 01 16.3.2018 Došlé faktúry 201803 01 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201803 01 16.3.2018 Objednávky 201803 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Mandátna zmluva 16/2018 15.3.2018 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991... INPRO Poprad s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Zmluva Mandátna zmluva 17/2018 15.3.2018 Mandátna zmluva o obstaraní záležitosti investora podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991... INPRO Poprad s.r.o. 36501476  360,00 EUR 
Detail Zmluva Rámcová zmluva 18/2018 15.3.2018 Rámcová zmluva uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného... ZEMAN-STAV, s.r.o. 50710061  62 427,07 EUR 
Detail Zmluva Kúpna zmluva 15/2018 13.3.2018 Kúpna zmluva č. C1d/SNLJ/001/18 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 36022047  364 629,12 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201802 02 1.3.2018 Došlé faktúry 201802 02 Došle faktúry 2018    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201802 02 1.3.2018 Objednávky 201802 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 14/2018 27.2.2018 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Nová Ľubovňa v roku 2018 SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA 35514221  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Zámenná zmluva 13/2018 23.2.2018 Zámenná zmluva Petro Slyvka   1 460,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201802 01 16.2.2018 Došlé faktúry 201802 01 Došle faktúry 2018    
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist