Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Zmluva o dielo 33/2017 4.12.2017 Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č.... SILFER STEEL s.r.o. 50779231  167 917,21 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201711 02 1.12.2017 Došlé faktúry 201711 02 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201711 02 30.11.2017 Objednávky 201711 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Dohoda 32/2017 22.11.2017 DOHODA č. 17/38/010/20 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 37937740   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201711 01 16.11.2017 Došlé faktúry 201711 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201711 01 15.11.2017 Objednávky 201711 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva 31/2017 8.11.2017 Zmluva č. 1535/2210/2017 o súhlase s realizáciou preložky elektroenergetického rozvodného... Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361   
Detail Zmluva Kúpna zmluva 30/2017 7.11.2017 Kúpna zmluva Mária Krajňáková   507,00 EUR 
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201710 02 2.11.2017 Došlé faktúry 201710 02 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201710 02 2.11.2017 Objednávky 201710 02 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Nájomná zmluva 29/2017 24.10.2017 Nájomná zmluva Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa 42035881  0,00  
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201710 01 16.10.2017 Došlé faktúry 201710 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201710 01 16.10.2017 Objednávky 201710 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve 6593/201 9.10.2017 Dodatok č. 1 k zmluve 6593/2017 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201709 02 2.10.2017 Došlé faktúry 201709 02 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201709 02 2.10.2017 Objednávky 201709 02 Objednávky vyšle    
Detail Faktúra došlá Došlé faktúry 201709 01 18.9.2017 Došlé faktúry 201709 01 Došle faktúry 2017    
Detail Objednávka vyšlá Objednávky 201709 01 18.9.2017 Objednávky 201709 01 Objednávky vyšle    
Detail Zmluva Kúpna zmluva 27/2017 14.9.2017 Kúpna zmluva Ing. Štefan Repka - Ferimex 33084998  104,00 EUR 
Detail Zmluva Zmluva 28/2017 5.9.2017 Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Komunálna poisťovňa, as.s. Vienna Insurance Group 31595545  104,00 EUR 
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist