Školský úrad

 

Od 1.1.2009 došlo k zlúčeniu Školského úradu Nová Ľubovňa so Školským úradom Hniezdne,

čím ŠÚ Hniezdne zabezpečuje činnosť  aj pre našu obec.

Sídlo:                                         Školský úrad Hniezdne                     

                                                   Budova Obecného úradu                    

                                                   065 01 HNIEZDNE

                                                   Tel.: 052/4283782

                                                   e-mail: obechniezdne@stonline.sk