Dôležité telefónne čísla

Názov

Adresa

Telefónne číslo

Ing. Júlia Boďová

starostka obce

0948 834 506

Obecný úrad Nová Ľubovňa

sekretariát

052/4283431, 0905 564 284, 0918 349 777

 

Základná škola a Materskou školou

 

 

Nová Ľubovňa

 

 

052 / 43 69 731, 0910 404 070

0904 914 676 - riaditeľka školy

Školská jedáleň - 0904 540 308

Školský klub detí: 0911 293 765

Materská škola (753 pri škole): 0911 023 820

 

   

Rímsko-katolícky farský úrad   

Nová Ľubovňa 87

052 / 43 68 624

Detská ambulancia -MUDr.Bobuľská

Nová Ľubovňa   

052 / 43 68 227

Zubná ambulancia - MUDr.Škvarová

Nová Ľubovňa

052 / 43 68 267

Praktický lekár - MUDr. Vorobeľová

Nová Ľubovňa 78

0903 992 985

     

 

 

 

Poľnohospodárske družstvo  

Nová Ľubovňa 240

052 / 42 83 071-3

Slovenská pošta

pobočka Nová Ľubovňa

052 / 43 68 107

Publikované: 29.5.2008 | Aktualizácia: 31.5.2023