Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa - ročné prehľady

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa  za rok 2019
29.5.2020

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2019

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.


Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018
21.2.2019

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018

V prílohách nájdete úroveň triedenia odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018, na základe ktorého je obci stanovený poplatok za uloženie odpadu na skládku. V tabuľke "položky a sadzby za uloženie odpadu..." sú uvedené aj sadzby na nasledujúce roky, vzhľadom na množstvo vyseparovaného odpadu.

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist