Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa - ročné prehľady

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2022 a Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2022
2.3.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2022 a Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2022

Vyslovujeme poďakovanie všetkým obyvateľom, za zodpovedný prístup k nášmu životnému prostrediu pri triedení komunálneho odpadu, ako aj pri zodpovednom konaní pri predchádzaní vzniku odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2022 bol 56,22 % - aj vďaka Vám všetkým...
Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2022 nájdete v prílohe.


Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2021 a  Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2021
2.3.2023

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Nová Ľubovňa za rok 2021 a Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce Nová Ľubovňa za rok 2021

Vyslovujeme poďakovanie všetkým obyvateľom, za zodpovedný prístup k nášmu životnému prostrediu pri triedení komunálneho odpadu, ako aj pri zodpovednom konaní pri predchádzaní vzniku odpadu. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v našej obci za rok 2021 bol 51,98 % - aj vďaka Vám všetkým...
Obec je od roku 2022 povinná zverejniť sa svojom webovom sídle údaje o všetkých komunálnych odpadoch v rozsahu štatistického formulára ŽP 6-01, za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 31. mája. Ročný výkaz o komunálnom odpade z našej obce za rok 2021 nájdete v prílohe.


Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2020
2.3.2023

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2020

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.


Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa  za rok 2019
29.5.2020

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2019

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.


Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018
21.2.2019

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018

V prílohách nájdete úroveň triedenia odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2018, na základe ktorého je obci stanovený poplatok za uloženie odpadu na skládku. V tabuľke "položky a sadzby za uloženie odpadu..." sú uvedené aj sadzby na nasledujúce roky, vzhľadom na množstvo vyseparovaného odpadu.