Menu

Úroveň triedenia komunálneho odpadu v obci Nová Ľubovňa za rok 2020

Ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí sa zaslúžili o triedenie a o predchádzanie vzniku odpadu.

K stiahnutiu