Združenie Zázračnej medaily


Nové zoznamy skupiny č. 1, 2 a 3
1.4.2022

Nové zoznamy skupiny č. 1, 2 a 3

Nájdete v prílohe...


Nový zoznam ZZM, skupiny 1, 2, 3
26.9.2021

Nový zoznam ZZM, skupiny 1, 2, 3

Nájdete v prílohe...


Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily
19.3.2021

Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily

V prílohách nájdete nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, skupina 1. a 2. od 09.05.2021 a skupina 3. od 28.03.2021.
Kaplnky ostávajú naďalej v kostole, rodiny sa modlia doma, podľa priložených rozpisov. Ďakujeme za pochopenie


Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily
25.9.2020

Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily

V prílohách nájdete nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, platné od 10/2020 a 11/2020 - podľa rozpisu skupín.


Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily neputujú do domov - až do odvolania, priložené aj nové zoznamy
20.4.2020

Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily neputujú do domov - až do odvolania, priložené aj nové zoznamy

Z dôvodu šírenia koronavírusu sú kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily t.č. umiestnené v kostole, až do odvolania. Modlitby v rodinách ostávajú tak, ako sú v priložených rozpisoch, ktoré sú zverejnené aj v predsieni kostola. Nové zoznamy sú tu už taktiež priložené. Rodina, ktorá má mať kaplnku, nech sa spoločne stretne pri modlitbe a pomodlí sa napr. modlitbu posvätného ruženca, alebo nech si spoločne prečítajú niečo zo Svätého písma...


Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, aj nové rozpisy od apríla a mája 2020
8.11.2019

Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily, aj nové rozpisy od apríla a mája 2020

V prílohách nájdete nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily.


Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily
23.5.2019

Nové zoznamy podomovej návštevy Panny Márie Zázračnej medaily

V prílohách nájdete doplnené zoznamy.


Oznamy
8.3.2019

Oznamy

V prílohách nájdete pôstny obežník na pôstne obdobie 2019, ako aj pozvánku - mať skúsenosť z kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v Paríži.


Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily v Novej Ľubovni
8.3.2019

Podomová návšteva Panny Márie Zázračnej medaily v Novej Ľubovni

V prílohách nájdete doplnené zoznamy.