Združenie Zázračnej medaily

Skupina č. 3 - zoznamy
27.2.2023

Skupina č. 3 - zoznamy

V prílohe nájdete aktualizované zoznamy ZZM skupina č. 3.


Skupina č. 2 - zoznamy
27.2.2023

Skupina č. 2 - zoznamy

V prílohe nájdete aktualizované zoznamy ZZM skupina č. 2.


Skupina č. 1 - zoznamy
27.2.2023

Skupina č. 1 - zoznamy

V prílohe nájdete aktualizované zoznamy ZZM skupina č. 1.


Oznamy
8.3.2019

Oznamy

V prílohách nájdete pôstny obežník na pôstne obdobie 2019, ako aj pozvánku - mať skúsenosť z kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily v Paríži.


Združenie zázračnej medaily
8.3.2019

Združenie zázračnej medaily

Misijná spoločnosť sv. Vincenta de Paul - základné informácie o združení.