Úradná tabuľa

Názov Dátum
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019 06.12.2019 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 12.12.2019 - 522.27 kB
Návrh - Dodatok č. 6 k VZN obce Nová Ľubovňa č. 5/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 25.11.2019 Návrh dodatku č. 6 k VZN obce Nová Ľubovňa č. 52013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce - 402.85 kB
Návrh rozpočtu obce Nová Ľubovňa na roky 2020, 2021, 2022 25.11.2019 Návrh rozpočtu obce Nová Ľubovňa na roky 2020, 2021, 2022 - 10.09 MB
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa na I. polrok 2020 25.11.2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovńa na I. polrok 2020 - 375.25 kB
Návrh - Dodatok č. 4 k VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 25.11.2019 Návrh - Dodatok č. 4 k VZN obce Nová Ľubovňa č. 12013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 2.67 MB
Návrh - Dodatok č. 1 k VZN obce Nová Ľubovňa č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa 25.11.2019 Návrh - Dodatok č. 1 k VZN obce Nová Ľubovňa č. 22016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nová Ľubovňa - 403.63 kB
Návrh VZN č.4/2019 o podmienkach umiestňovania herní na území obce Nová Ľubovňa 25.11.2019 Návrh VZN č.42019 o podmienkach umiestňovania herní na území obce Nová Ľubovňa - 672.49 kB
Návrh VZN obce Nová Ľubovňa č. 3/2019, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce Nová Ľubovňa 25.11.2019 Návrh VZN obce Nová Ľubovňa 32019, ktorým sa zrušuje VZN č. 12012 o zákaze prevádzkovať hazardné hry na území obce Nová Ľubovňa - 255.92 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Juhas 19.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Jozef Juhas - 253.03 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Repka 11.11.2019 Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Repka 11.11.2019 - 245.65 kB
Oznámenie o uložení zásielky - Štefan Repka 07.11.2019 Štefan Repka - oznámenie o uložení zásielky - 252.51 kB
Voľby do NR SR 2020 - voľba poštou - usmernenie 25.10.2019
Povinnosť registrácie chovu ošípaných 23.11.2018
© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist