Úradná tabuľaÚradná tabuľa
Názov Dátum
VZN č. 4/2023 o miestnch daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa 13.09.2023 VZN obce Nová Ľubovňa č. 4 2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa - 671.52 kB
VZN č. 3/2023 o podmienkach poskytovania príspevku prijímateľom opatrovateľskej služby na úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu 13.09.2023 VZN obce Nová Ľubovňa č. 3 2023 o podmienkach poskytovania príspevku prijímateľom opatrovateľskej služby na úhradu za poskytovanú opatrovateľskú službu - 185.91 kB
"Adaptačná stratégia na zmenu klímy PSK" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 06.09.2023 Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávanho kraja - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - 714.42 kB
"Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK 2021 - 2030" - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu 06.09.2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávanho kraja 2021 - 2030 - zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu - 711.38 kB
Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR - voličom, občanom obce s trvalým pobytom - bez súpisného čísla 04.09.2023 Oznámenie o čase a mieste konania volieb do NR SR - 46.28 kB
Voľby do NR SR 2023 -Zverejnenie adresy na doručenie Žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 11.07.2023
Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností v obci Nová Ľubovňa pre konanie Volieb do NR SR 2023 15.06.2023
Voľby do NR SR 30.09.2023 - vyhlásenie volieb, informácia o podmienkach práva voliť a byť volený 11.06.2023 Vyhlásenie Volieb do NR SR 30.09.2023 - 182.92 kB
Zverejňovanie na CUET 01.01.2023