Úradná tabuľa

Názov Dátum
VSD Košice - Výzva vlastníkov nehnuteľností na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky 17.05.2021 VSD Košice - Výzva na vykonanie výrubu okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN VVN vedení formou verejnej vyhlášky - 79.36 kB
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra - požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa 17.05.2021 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra - požiadavky na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Nová Ľubovňa - 229.79 kB
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Vincent Reľovský 17.05.2021 Oznámenie o doručení alebo uložení listovej zásielky - Vincent Reľovský - 53.26 kB
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Jozef Juhas 04.05.2021 Oznámenie o doručení - uložení písomnosti - Jozef Juhas - 135.02 kB
Oznámenie o uložení listovej zásielky - Andrii Moroz 04.05.2021 Oznámenie o doručení - uložení písomnosti - Andrii Moroz - 135.02 kB
Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Kolačkov", návrh územného plánu a primerané posúdenie vplyvu - zaslanie - dotknuté obce 03.05.2021 Správa o hodnotení strategického dokumentu Územný plán obce Kolačkov, návrh územného plánu a primerané posúdenie vplyvu - zaslanie - dotknuté obce - 111.35 kB
Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a u jednotlivcov (IK) 14.04.2021
© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist