VZN obce

VZN obce
Názov Dátum
VZN obce Nová Ľubovňa č. 3/2022 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Nová Ľubovňa 30.06.2022
VZN obce Nová Ľubovňa č. 2/2022,ktorým sa mení VZN č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa 25.03.2022
VZN obce Nová Ľubovňa č. 1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nová Ľubovňa 29.12.2021
VZN obce Nová Ľubovňa č. 10/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce 29.12.2021 VZN obce Nová Ľubovňa č. 10 2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce - 96.02 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 9/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec NĽ 29.12.2021 VZN obce NĽ č. 9 2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN obce NĽ č. 4 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, - 161.3 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 8/2021, ktorým sa mení VZN obce Nová Ľubovňa č. 2/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa 29.12.2021 VZN obce Nová Ľubovňa č. 8 2021, ktorým sa mení VZN č. 2 2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska v obci Nová Ľubovňa - 70.53 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 7/2021, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa, číslo 6/2010 o rozhodovaní o oprávnených prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa Základnej školy s materskou školou NĽ 29.12.2021 VZN obce Nová Ľubovňa č. 7 2021,ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa č. 6 2010 o rozhodovaní o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa Základnej školy s materskou školou Nová Ľubovňa - 63.67 kB
VZN obce Nová Ľubovňa č. 6/2021, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa číslo 7/2005 o zákaze zdržiavať sa žiakom základných škôl v pohostinných a reštauračných zariadeniach 29.12.2021 VZN obce Nová Ľubovňa č. 6 2021, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa č. 7 2005 o zákaze zdržiavať sa žiakom základných škôl v pohostinných a reštauračných zariadeniach - 58.48 kB
VZN č. 5/2021 - ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa 29.09.2021
VZN obce Nová Ľubovňa č. 4/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa 14.07.2021 VZN obce č. 4 2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v škole a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Obec Nová Ľubovňa - 322.81 kB