Menu

VZN obce Nová Ľubovňa č. 7/2021, ktorým sa zrušuje VZN obce Nová Ľubovňa, číslo 6/2010 o rozhodovaní o oprávnených prostriedkoch proti rozhodnutiam riaditeľa Základnej školy s materskou školou NĽ