Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020
11.2.2020

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, pozýva vlastníkov spoločných a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020 (nedeľa) o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Dividendy za rok 2018
2.5.2019

Dividendy za rok 2018

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že bude vyplácať dividendy za rok 2018 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni.


Dokumenty Urbariátu Nová Ľubovňa
8.4.2019

Dokumenty Urbariátu Nová Ľubovňa

V prílohách nájdete dokumenty urbariátu - stanovy a zmluvu o spoločenstve.


Valné zhromaždenie Urbariátu v Novej Ľubovni
5.4.2019

Valné zhromaždenie Urbariátu v Novej Ľubovni

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa pozýva vlastníkov spoločných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 07.04.2019 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Dividendy za rok 2017
18.4.2018

Dividendy za rok 2017

Oznam pre podielníkov, ktorí si v stanovej lehote neprevzali dividendy za rok 2017.


Dividendy za rok 2017
9.4.2018

Dividendy za rok 2017

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa oznamuje svojim podielníkom, že bude vyplácať dividendy za rok 2017 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni, podľa priloženého rozpisu.


Pozvánka
12.3.2018

Pozvánka

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa pozýva členov spoločenstva na Valné zhromaždenie, ktoré sa bude konať 18.3.2018 (nedeľa) o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Dividendy za rok 2016
7.4.2017

Dividendy za rok 2016

Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa oznamuje podielníkom, ktorí si v stanovenej dobe neprevzali dividendy za rok 2016, že tak môžu urobiť už iba v kancelárii urbariátu (budova bývalých garáži) - každú stredu od 12:00 - 16:00 hod.


Dividendy za rok 2016
3.4.2017

Dividendy za rok 2016

Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa vypláca v dňoch 5.-7.4.2017 dividendy z hospodárenia za rok 2016 v budove obecného úradu.


Valné zhromaždenie urbariátu
20.3.2017

Valné zhromaždenie urbariátu

Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa pozýva vlastníkov spoločných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 26.03.2017 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist