Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbariátu, pozemkového spoločenstva v NĽ
23.5.2022

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbariátu, pozemkového spoločenstva v NĽ

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva sa bude konať 12.06.2022 o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni...


Dividendy za rok 2020
6.7.2021

Dividendy za rok 2020

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že v dňoch od 06.07.2021 - 09.07.2021 bude vyplácať dividendy za rok 2020 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni.


Ponuka palivového dreva
22.7.2020

Ponuka palivového dreva

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje záujemcom o palivové drevo, že si ho môžu objednať v kancelárii urbariátu (budova bývalých garáži ) v stredy popoludní od 12.00 – 16.00 hod., alebo telefonicky na číslach: 0911 842 642, 0905 829 561. Zároveň oznamuje svojim podielníkom, ktorí si ešte neprevzali dividendy za rok 2019, že tak môžu urobiť v stredy popoludní, v kancelárii urbariátu – od 12.00 – 16.00 hod.


Dividendy za rok 2019
13.7.2020

Dividendy za rok 2019

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, ktorí si v stanovenej lehote nevyzdvihli dividendy za rok 2019, že tak môžu urobiť už iba v kancelárii urbariátu (budova bývalých garáží), v stredy od 12.00 - 16.00 hod.


Dividendy za rok 2019
7.7.2020

Dividendy za rok 2019

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov v Novej Ľubovni oznamuje, že v dňoch 08.07.2020 a 09.07.2020 bude vyplácať dividendy za rok 2019 v budove obecného úradu - podľa priloženého rozpisu.


Ponuka palivového dreva
1.4.2020

Ponuka palivového dreva

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje záujemcom o palivové drevo, že si ho môžu objednať telefonicky na číslach: 0911 842 642, alebo 0905 829 561.


Oznam
10.3.2020

Oznam

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že dividendy za rok 2019 sa budú vyplácať až v mesiaci máj 2020. Presný termín bude vopred oznámený. Ďakujeme za pochopenie.


Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020
26.2.2020

Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, pozýva vlastníkov spoločných a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva - 1.3.2020 (nedeľa) o 14.30 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Dividendy za rok 2018
2.5.2019

Dividendy za rok 2018

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa, oznamuje svojim podielníkom, že bude vyplácať dividendy za rok 2018 v kancelárii na prízemí budovy Obecného úradu v Novej Ľubovni.


Dokumenty Urbariátu Nová Ľubovňa
8.4.2019

Dokumenty Urbariátu Nová Ľubovňa

V prílohách nájdete dokumenty urbariátu - stanovy a zmluvu o spoločenstve.