Menu

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov

Valné zhromaždenie urbariátu
20.3.2017

Valné zhromaždenie urbariátu

Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa pozýva vlastníkov spoločných nehnuteľností na Valné zhromaždenie pozemkového spoločenstva 26.03.2017 o 14:00 hod. v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni.


Dividendy za rok 2015
30.3.2016

Dividendy za rok 2015

Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov NĽ oznamuje, že vypláca dividendy za rok 2015.


Ochrana lesov pred požiarmi
22.3.2016

Ochrana lesov pred požiarmi

Po zime k nám zavítala jar a s ňou aj teplé slnečné dni. Tento čas nás láka a aj núti vykonať nevyhnutnú údržbu našich záhrad, lúk, lesných a trávnatých porastov. Avšak nie všetci si uvedomujeme skryté nástrahy nášho zveľaďovania. Preto aj pri týchto jarných prácach a zveľaďovaní nášho majetku dodržiavajme zásady protipožiarnej bezpečnosti, aby sme neuškodili ostatným ani sami sebe.


Valné zhromaždenie urbariátu
22.3.2016

Valné zhromaždenie urbariátu

13.3.2016 sa v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni konalo zasadnutie Valného zhromaždenia Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa.


Dividendy z hospodárenia za rok 2014
1.4.2015

Dividendy z hospodárenia za rok 2014

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa začne 8.4.2015 vyplácať svojím podielníkom dividendy z hospodárenia za rok 2014.


Požiarne poplachové smernice
26.3.2015

Požiarne poplachové smernice

Predkladáme verejnosti Požiarne poplachové smernice Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa.


Betlehem v Novej Ľubovni
2.1.2014

Betlehem v Novej Ľubovni

Urbariát a Obec Nová Ľubovňa dali zhotoviť a postavili krásne dielo - Betlehem pri kruhovej križovatke v Novej Ľubovni. Tak vôňa nášho dreva prispeje k skutočnej vianočnej atmosfére.


VÝBOR  Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa
26.6.2013

VÝBOR Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa

Výbor urbariátu, stránkový deň a hodiny, kontakty...