Menu

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov

Valné zhromaždenie urbariátu
22.3.2016

Valné zhromaždenie urbariátu

13.3.2016 sa v Kultúrnom dome v Novej Ľubovni konalo zasadnutie Valného zhromaždenia Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa.


Dividendy z hospodárenia za rok 2014
1.4.2015

Dividendy z hospodárenia za rok 2014

Urbariát, pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa začne 8.4.2015 vyplácať svojím podielníkom dividendy z hospodárenia za rok 2014.


Požiarne poplachové smernice
26.3.2015

Požiarne poplachové smernice

Predkladáme verejnosti Požiarne poplachové smernice Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa.


Betlehem v Novej Ľubovni
2.1.2014

Betlehem v Novej Ľubovni

Urbariát a Obec Nová Ľubovňa dali zhotoviť a postavili krásne dielo - Betlehem pri kruhovej križovatke v Novej Ľubovni. Tak vôňa nášho dreva prispeje k skutočnej vianočnej atmosfére.


VÝBOR  Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa
26.6.2013

VÝBOR Urbariátu pozemkového spoločenstva vlastníkov Nová Ľubovňa

Výbor urbariátu, stránkový deň a hodiny, kontakty...