Dividendy za rok 2016

Urbariát pozemkové spoločenstvo vlastníkov Nová Ľubovňa oznamuje podielníkom, ktorí si v stanovenej dobe neprevzali dividendy za rok 2016, že tak môžu urobiť už iba v kancelárii urbariátu (budova bývalých garáži) - každú stredu od 12:00 - 16:00 hod.
© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist