Poloha

Obec Nová Ľubovňa sa nachádza južne od Starej Ľubovne na severnom okraji Levočských vrchov. Obec leží v severozápadnej časti geomorfologického celku Spišsko­šarišského medzihoria, v jeho podcelku Jakubianska brázda, pri sútoku potoka Jakubianka s Kolačkovským potokom, v doline na rozšírenej nive a terasách Jakubianky. Jakubiansku brázdu, kde ležia aj Jakubany či Šambron, na juhozápade zovierajú Levočské vrchy, na severovýchode Hromovec, pod Starou Ľubovňou na Jakubiansku brázdu nadväzuje Ľubovnianska kotlina, na východe siaha po rozvodnicu medzi povodím Popradu a Torysy.

mapka

Najnižší bod
(541 m) sa nachádza na nive Jakubianky v Ľubovnianskej kotline, na mieste, kde Jakubianka prechádza z novoľubovnianskeho do staroľubovnianskeho chotára.

Najvyšším bodom
je vrch Borsučiny s n. v. 958 m. Výškový rozdiel medzi najnižším bodom chotára (na nive Jakubianky) a najvyšším (vrch Borsučiny) je 417,7 m. Stred obce má nadmorskú výšku 562 m.

Výhodou obce je jej blízkosť k najvýznamnejšiemu sídlu oblasti - Starej Ľubovni (3,5 km), cez ktorú prechádza dôležitá cesta od Popradu do Bardejova, ako aj železničná trať z Popradu do Plavča.