Farnosť Nová Ľubovňa

Deň radosti na farskom dvore - 03.06.2023
1.6.2023

Deň radosti na farskom dvore - 03.06.2023

Farský úrad v Novej Ľubovni, eRko Nová Ľubovňa a obec Nová Ľubovňa pozývajú deti, od tých najmenších - po piaty ročník základnej školy (vrátane) na popoludnie z príležitosti Medzinárodného dňa detí - Farský dvor Nová Ľubovňa - 03.06.2023 od 13.00 hod.


Púť do Litavy
31.5.2023

Púť do Litavy

Farníci našej obce putovali 27.05.2023 do Litavy...


04. júna našu farnosť navštívi p. Vlastimil Chovanec - misionár v Rwande
28.5.2023

04. júna našu farnosť navštívi p. Vlastimil Chovanec - misionár v Rwande

V nedeľu, 04.06.2023, po krátkej pobožnosti, ktorá začne o 13.00 hod., navštívi našu farnosť p. Vlastimil Chovanec, RCJ (Rogacionista - misionár v Rwande). Prichádza k nám, aby sa poďakoval za vaše milodary, ktoré ste obetovali na túto misiu. V prílohe nájdete link na dokument : "Dotknúť sa rán", ktorý vám priblíži misijné diela v Rwande. Kto by chcel ešte odovzdať svoj milodar, môže tak urobiť priamo jemu, na uvedenom stretnutí v našom chráme...


Levočská púť 2023
25.5.2023

Levočská púť 2023

Levočská púť 2023 - 25.06.2023 - 02.07.2023, Mariánska hora v Levoči


Prosebné dni - 15.05.2023 - Farnosť Nová Ľubovňa
22.5.2023

Prosebné dni - 15.05.2023 - Farnosť Nová Ľubovňa

" Všetci dúfajú v Teba, Pane, a Ty im dávaš pokrm v pravý čas..."


Pozvánka na Slávnosť sv. Floriána - 06.05.2023
4.5.2023

Pozvánka na Slávnosť sv. Floriána - 06.05.2023

DHZ Nová Ľubovňa a Farský úrad v Novej Ľubovni vás pozývajú na slávnosť sv. Floriána, ktorej sa zúčastnia aj pozvaní hostia - hasiči z Poľskej republiky. Svätá omša ku cti patróna hasičov začne v sobotu, 06.5.2023 o 10:30 hod. v našom chráme.
DHZ žiada uniformovaných členov, aby sa slávnosti zúčastnili v uniformách.
Zraz všetkých členov, uniformovaných aj neuniformovaných, ako aj verejnosti je o 10.00 hod. pri hasičskej zbrojnici, odkiaľ sa v sprievode presunieme do kostola...


Uznanie a poďakovanie
30.4.2023

Uznanie a poďakovanie

Farský úrad v Novej Ľubovni, ZŠ s MŠ Nová Ľubovňa a obec Nová Ľubovňa vyslovujú uznanie a poďakovanie Eme Rusiňákovej, Kláre Rusiňákovej a Timei Poľančíkovej za krásne umiestnenie a reprezentáciu našej školy, farnosti a obce na Diecéznom kole Biblickej olympiády II. kat. - ZŠ - 25.04.2023. Poďakovanie vyslovujeme aj všetkým, ktorí ich viedli k zodpovednej príprave, ako aj sprevádzali v tento významný deň...


Májové pobožnosti
30.4.2023

Májové pobožnosti

" Kvetinky májové, Márii sa kloňte, zvončeky hájové, Márii zazvoňte. Vzdajte česť a úctu najčistejšej Panne, proste ju, nech na nás z výšin neba zhliadne..."


Dni Spišského Jeruzalema - 10. ročník
26.4.2023

Dni Spišského Jeruzalema - 10. ročník

Pozvánka na kultúrno - duchovný festival, 26. - 28.05.2023, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie...


Veľkonočné sviatky 2023 v našej farnosti
19.4.2023

Veľkonočné sviatky 2023 v našej farnosti

"Víťazný Kriste, buď Ti večná chvála, keď Tvoja sila aj smrť prevládala: nedeľa svitla po Velikom piatku, a mení horké slzy v nádej sladkú! I v našom srdci čistá radosť jasá, žes´ vstal – a zloba sveta utiahla sa, to nalieva nám sily k žitia boju, za pravdu Tvoju a za vieru svoju..." (Martin Rázus)

Nastavenia cookies