Farnosť Nová Ľubovňa

Svätá omša na ihrisku o 10.30 hod.  - 24.05.2020 - bude za každého počasia
24.5.2020

Svätá omša na ihrisku o 10.30 hod. - 24.05.2020 - bude za každého počasia

Farský úrad v NĽ oznamuje verejnosti, že dnes, 24.05.2020, bude slávená tretia sv. omša na futbalovom ihrisku o 10.30 hod. tak, ako bola ohlásená vo farských oznamoch a to za každého počasia. Teplo sa oblečte...


100 rokov od narodenia Jána Pavla II.
18.5.2020

100 rokov od narodenia Jána Pavla II.

Dnes uplynulo 100 rokov od narodenia svätého poľského pápeža Jána Pavla II.


Sväté omše od 18.5.2020 - 24.05.2020
18.5.2020

Sväté omše od 18.5.2020 - 24.05.2020

V prílohe nájdete farské oznamy na 21. týždeň.
Sväté omše na futbalovom ihrisku budú tento týždeň: vo štvrtok o 17.30 hod. (sv. Nanebovstúpenia Pána) a v nedeľu o 10.30 hod.


Farské oznamy na 20. týždeň, oznam o preložení termínu prvého sv. prijímania
11.5.2020

Farské oznamy na 20. týždeň, oznam o preložení termínu prvého sv. prijímania

Farský úrad v Novej Ľubovni oznamuje rodičom prvoprijímajúcich detí, že termín konania slávnosti prvého sv. prijímania presúva na nedeľu 28.06.2020 (ani tento termín však nemusí byť definitívny). V prílohe nájdete farské oznamy na 20. týždeň.


Aktuálne oznamy Farského úradu v Novej Ľubovni - 10.05.2020 bude sv. omša aj na futbalovom ihrisku
7.5.2020

Aktuálne oznamy Farského úradu v Novej Ľubovni - 10.05.2020 bude sv. omša aj na futbalovom ihrisku

Čas, miesto a spôsob slávenia svätých omší v nedeľu 10.5.2020.
Vstup do kostola pred sv. omšou sa umožní až 15 minút pred jej začiatkom !


Prijaté opatrenia Farského úradu v Novej Ľubovni - od 6.5.2020
7.5.2020

Prijaté opatrenia Farského úradu v Novej Ľubovni - od 6.5.2020

V súvislosti s uvoľnením štátnych opatrení, súvisiacich s prístupom verejnosti na konanie bohoslužieb, za dodržania stanovených podmienok, prijal Farský úrad v Novej Ľubovni od 6.5.2020 tieto opatrenia...


NOVÝ  LINK  na sledovanie  sv. omší  a pobožností z nášho chrámu cez internet
29.4.2020

NOVÝ LINK na sledovanie sv. omší a pobožností z nášho chrámu cez internet

Z dôvodu výpadku internetu (dnes v noci) je prenos sv. omší z nášho chrámu zabezpečený cez nový link...


Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily neputujú do domov - až do odvolania
20.4.2020

Kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily neputujú do domov - až do odvolania

Z dôvodu šírenia koronavírusu sú kaplnky Panny Márie Zázračnej medaily t.č. umiestnené v kostole, až do odvolania. Modlitby v rodinách ostávajú tak, ako sú v priložených rozpisoch, ktoré sú zverejnené aj v predsieni kostola. Nové zoznamy sú tu už taktiež priložené. Rodina, ktorá má mať kaplnku, nech sa spoločne stretne pri modlitbe a pomodlí sa napr. modlitbu posvätného ruženca, alebo nech si spoločne prečítajú niečo zo Svätého písma


Pastiersky list diecézneho biskupa,  Mons. Štefana Sečku
12.4.2020

Pastiersky list diecézneho biskupa, Mons. Štefana Sečku

„Boh prichádza zachrániť človeka. Keď človek prehral, sám Boh prichádza, aby daroval víťazstvo.“ Toto je obsah nedele Pánovho zmŕtvychvstania, ktorá sa nazýva „matkou všetkých nedieľ“. Všetkým vyprosujem požehnané veľkonočné sviatky, pevné zdravie a pokoj od vzkrieseného Pána Ježiša. Mons. Štefan Sečka, spišský biskup ...


NOVÝ  LINK  na sledovanie  sv. omší, obradov a pobožností z nášho chrámu cez internet
8.4.2020

NOVÝ LINK na sledovanie sv. omší, obradov a pobožností z nášho chrámu cez internet

Vo Veľkom týždni cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života. V tomto roku sa nebudú sláviť veľkonočné obrady verejným spôsobom. Preto všetkých veriacich povzbudzujeme sledovať liturgické obrady veľkonočného trojdnia, ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity, prostredníctvom médií alebo internetového prenosu. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou...

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist