Farnosť Nová Ľubovňa

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej - 16.júl 2020 a 19. júl 2020
30.7.2020

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej - 16.júl 2020 a 19. júl 2020

" Mária, Matička moja, ozdoba karmelskej rehole, ochráň ma svätým kapuliarom od úpadku do zlého. Za živa ma chráň od všetkej úzkosti, po smrti doveď ma do večnej radosti. Amen. "


27.07.2020 - celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni - prenos od 15.00 hod.
27.7.2020

27.07.2020 - celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej v Novej Ľubovni - prenos od 15.00 hod.

V pondelok, 27.07.2020, bude v našej farnosti Celodenná poklona Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej. Sviatosť bude vyložená po rannej sv. omši až do 18.00 hod. Cez internetový prenos sa môžete spojiť od 15.00 hod., kedy začne Eucharistická poklona, požehnanie a večerná svätá omša.


Odpustovú sv. omšu môžete sledovať aj cez internet - 19.07.2020 o 10.30 hod.
18.7.2020

Odpustovú sv. omšu môžete sledovať aj cez internet - 19.07.2020 o 10.30 hod.

Farský úrad v Novej Ľubovni oznamuje, že slávnostnú odpustovú sv. omšu, 19.07.2020 o 10.30 hod. môžete sledovať aj cez internet.


Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej - 19. júl 2020
14.7.2020

Odpustová slávnosť Panny Márie Karmelskej - 19. júl 2020

V nedeľu, 19.07.2020, pri svätej omši o 10.30 hod., budeme sláviť odpustovú slávnosť Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej. Po skončení svätej omše bude obnovenie zasvätenia členov Škapuliarskeho bratstva. V nedeľu budú prvé dve sväté omše posunuté o pol hodinu dopredu: 7.00 hod., 8.30 hod. a odpustová svätá omša bude o 10.30 hod.


Primičná sv. omša novokňaza Štefana Štellmacha
14.7.2020

Primičná sv. omša novokňaza Štefana Štellmacha

Boh dáva dar. Dáva ho, aby slúžil ľuďom. Tak ako sa blíži každý rok deň žatvy - dozrievania obilia, tak každoročne dozrievajú tí, ktorých Pán povolal do služby oltára. Kiežby ich služba priniesla čo najviac požehnania a spásy.


Levočská púť 2020 je zrušená
30.6.2020

Levočská púť 2020 je zrušená

Tradičná púť, ktorá sa koná pravidelne pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči, nebude. Rozhodol o tom spišský biskup Štefan Sečka.


V nedeľu bude v našej farnosti Slávnosť prvého svätého prijímania - sv. omše sú preto posunuté
22.6.2020

V nedeľu bude v našej farnosti Slávnosť prvého svätého prijímania - sv. omše sú preto posunuté

28.06.2020 k prvému sv. prijímaniu pristúpi 36 detí našej farnosti. Sv. omše sú preto posunuté na 6.30 hod., 8.00 hod.
O 10.00 hod. začne Slávnosť prvého sv. prijímania s prenosom cez internet. Prosíme o rešpektovanie účasti len rodičov a krstných rodičov na slávnosti, ostatní príbuzní sa môžu zúčastniť slávnosti len na nádvorí kostola.


 Kňaz Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku 24. júna v Spišskej Kapitule - živý prenos TV LUX
22.6.2020

Kňaz Ján Kuboš prijme biskupskú vysviacku 24. júna v Spišskej Kapitule - živý prenos TV LUX

Doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého v marci pápež František vymenoval za nového pomocného biskupa Spišskej diecézy, prijme biskupskú vysviacku v stredu 24. júna 2020 o 10:00 v v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.


Oznam farského úradu
19.6.2020

Oznam farského úradu

Od 17.6.2020 bol odvolaný všeobecný dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách.


Štefan Štellmach bude vysvätený za kňaza 20.06.2020, v nedeľu 21.06.2020 bude v našom chráme slúžiť primičnú svätú omšu - s internetovým prenosom
18.6.2020

Štefan Štellmach bude vysvätený za kňaza 20.06.2020, v nedeľu 21.06.2020 bude v našom chráme slúžiť primičnú svätú omšu - s internetovým prenosom

"Lebo každý veľkňaz, vybratý spomedzi ľudí, je ustanovený pre ľudí, aby ich zastupoval pred Bohom, aby prinášal dary a obety za hriechy" (Hebr 5,1)

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist