Farnosť Nová Ľubovňa

Prvé sväté prijímanie
20.5.2019

Prvé sväté prijímanie

V nedeľu - 26. mája 2019 pristúpi k eucharistickému stolu 35 detí našej farnosti.


Adam Konkoľ prijme kňazské svätenie 15.6.2019
15.5.2019

Adam Konkoľ prijme kňazské svätenie 15.6.2019

Za tento dar bude spolu s nami ďakovať Bohu slávením primičnej svätej omše 16.6.2019 v Kostole svätého Jána apoštola v Novej Ľubovni.


Štefan Štellmach prijme diakonské svätenie 13.06.2019
15.5.2019

Štefan Štellmach prijme diakonské svätenie 13.06.2019

"Povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu." (Mk 3,13)


Púť do Ludźmierzi a Zakopaného
15.5.2019

Púť do Ludźmierzi a Zakopaného

Naša farnosť navštívila 8.5.2019 pútnické miesta v Poľsku.


Veľkonočné Trojdnie 2019
1.5.2019

Veľkonočné Trojdnie 2019

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tom, aby Veľkonočné Trojdnie bolo v našom chráme čo najkrajšie.


Misijná púť detí do Levoče
29.4.2019

Misijná púť detí do Levoče

11.05.2019 - Mariánska hora v Levoči.


Májové pobožnosti
29.4.2019

Májové pobožnosti

Nad slnko jasnejšia, nad mesiac krásnejšia, nad perly vzácnejšia, Ave Mária ...


Požehnanú Veľkú noc
17.4.2019

Požehnanú Veľkú noc

"Neboj sa! Ja som Prvý a Posledný a Živý. Bol som mŕtvy, a hľa, žijem na veky vekov..." (Zjv 1, 17b-18a)


Posviacka veľkonočných jedál
17.4.2019

Posviacka veľkonočných jedál

Posviacka veľkonočných jedál - Veľkonočná nedeľa o 6:15 hod.


Veľký týždeň
17.4.2019

Veľký týždeň

Vo Veľkom týždni cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života.

© 2019 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist