Farnosť Nová Ľubovňa

Farské oznamy na 20. týždeň
17.5.2021

Farské oznamy na 20. týždeň

V prílohe nájdete rozpis bohoslužieb počas 20. týždňa. V nedeľu o 10.30 hod. bude sv. omša slávená na ihrisku bez prenosu. Prípadné zmeny budú včas oznámené miestnym rozhlasom, resp. na webovej stránke obce, v záložke FARNOSŤ. Prosíme o sledovanie.
Prenosy večerných sv. omší z kostola (okrem nedele na ihrisku), vrátane sv. omše v sobotu o 7.00 hod. a sv. omše v nedeľu o 9.00 hod., ostávajú v platnosti...


V nedeľu, 25.04.2021, bude slávená svätá omša aj na futbalovom ihrisku o 10:30 hod.
24.4.2021

V nedeľu, 25.04.2021, bude slávená svätá omša aj na futbalovom ihrisku o 10:30 hod.

Farský úrad v Novej Ľubovni oznamuje, že v nedeľu, 25.04.2021, bude slávená svätá omša aj na futbalovom ihrisku o 10:30 hod., podľa platných epidemiologických nariadení Vlády SR...


V Nedeľu Božieho milosrdenstva, o 12.00 hod.,  nás pozvú zvony k modlitbe za obete pandémie
7.4.2021

V Nedeľu Božieho milosrdenstva, o 12.00 hod., nás pozvú zvony k modlitbe za obete pandémie

" Kým prídem ako spravodlivý Sudca, najprv prichádzam ako Kráľ milosrdenstva..."


Veľký týždeň - Farské oznamy a Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné obdobie
1.4.2021

Veľký týždeň - Farské oznamy a Liturgia domácej cirkvi na Veľkonočné obdobie

"Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete každý svojou stranou a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet " (Jn 16:32-33)


Modlitby a odporúčania pre rodiny  - na použitie v domácnosti v čase obmedzenia
1.4.2021

Modlitby a odporúčania pre rodiny - na použitie v domácnosti v čase obmedzenia

V prílohách nájdete odporúčanie, ako správne sledovať prenosy sv. omší, ako si vzbudiť dokonalú ľútosť, modlitbu požehnania veľkonočných jedál (ak nemáte možnosť prenosu), ako aj oznam o biskupskom slávení Veľkonočných sviatkov...


Rok sv. Jozefa
18.2.2021

Rok sv. Jozefa

"Sv. Jozef je dôležitým vzorom pre všetkých otcov. Človek sa nestane otcom tým, že privedie na svet dieťa, ale skôr tým, že sa oň zodpovedne stará. Byť otcom znamená uvádzať a sprevádzať dieťa do reality života...."


Jarná zbierka na Charitu
18.2.2021

Jarná zbierka na Charitu

Ide o tradičnú zbierku, ktorá sa organizuje každý rok na území celého Slovenska, vždy na 1. pôstnu nedeľu, vo všetkých katolíckych kostoloch.


17.02.2021 - Popolcovou stredou začína svätý pôst
16.2.2021

17.02.2021 - Popolcovou stredou začína svätý pôst

" Na pleciach kríž môj. Nie je cudzí.
Prijať ho ťažké zdá sa mi. V trápení, v tvŕdzi, v plači, v núdzi, pred sebou mám ho na dlani. Rozžiar ma, Pane, svetlom svojím, spáľ vo mne ľútosť nad sebou. Nech pred ním stále neutekám, nech vravím fiat velebou.
Nech mi je tento kríž môj ťažký mostom ku tebe, milý môj... Tak už ho beriem, tak už idem, len prosím, pri mne bdej a stoj..."


V nedeľu 14.02.2021 - Obnovenie manželského sľubu online a vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna
13.2.2021

V nedeľu 14.02.2021 - Obnovenie manželského sľubu online a vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna

V nedeľu, 14.02., pri svätej omši o 9.00 hod., aj keď len na diaľku, bude obnovenie manželského sľubu. Využite túto formu obnovy v kruhu svojich rodín.
Po skončení sv. omše až do 18:00 hod. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, na zmiernu poklonu pred pôstnym obdobím. Bude vysielaná online.
O 18.00 hod. bude spoločná modlitba, odprosujúca pobožnosť a Euchristické požehnanie...


Národný týždeň manželstva 07.02. - 14.02.2021 - BEZPEČNE  V  MANŽELSTVE
7.2.2021

Národný týždeň manželstva 07.02. - 14.02.2021 - BEZPEČNE V MANŽELSTVE

" Pane, pomôž nám, vždy si spomenúť na deň, keď sme sa prvýkrát stretli. Pomôž nám, pamätať na tú silnú lásku, ktorá rástla medzi nami. Pomôž nám pracovať na všetkom spoločne a s láskou tak, aby nás nič nerozdelilo. Nech sú naše slová milé a naše myšlienky milostivé. Nech zostaneme dosť pokorní, aby sme vedeli prosiť o odpustenie a múdri, aby sme to vždy úspešne zvládli..." Amen

© 2021 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist