Farnosť Nová Ľubovňa

Putovanie farníkov do Čiech
26.9.2022

Putovanie farníkov do Čiech

" Kto na svojej ceste pozná cieľ - je pútnikom, kto ho nepozná - je tulákom...", taký je aj náš ľudský život. Ale aj počas svojho ľudského putovania, tu na zemi, môžeme navštíviť mnohé sväté miesta, ktoré svedčia o Božej láske, milosti ..., aby sme v nich našli svedectvo a posilu do každodenného života. Naši farníci sa pod vedením p. kaplána, vdp. Mgr. Pavla Krokusa, zúčastnili púte po trase: Skalka pri Trenčíne a v Českej republike: Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Hostýn, Sv. Kopeček...


Vďakyvzdanie za DARY ZEME - 11.09.2022
19.9.2022

Vďakyvzdanie za DARY ZEME - 11.09.2022

" Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a spoločne Ti chceme poďakovať: za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme, za všetky plody zeme, Ti ďakujeme a tiež za prácu, za radosti života, Ti ďakujeme..."


15. september - Sviatok Sedembolestnej Panny Márie
13.9.2022

15. september - Sviatok Sedembolestnej Panny Márie

" Ty si sláva nášho národa, Ty si radosť nášho ľudu..."


Rozlúčka s prázdninami a stretnutie Ružencového bratstva na Farskom dvore
12.9.2022

Rozlúčka s prázdninami a stretnutie Ružencového bratstva na Farskom dvore

Farský dvor v Novej Ľubovni hostil cez víkend 03.09. a 04.09.2022 rôzne vekové kategórie. V sobotu sa priestranstvom rozliehala radosť detí, keď sa prišli spoločne rozlúčiť s prázdninami. No a v nedeľu zas vydarené stretnutie Ružencového bratstva odštartovala spoločná modlitba ruženca. Ďakujeme všetkým zúčastneným a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili k zdarnému priebehu týchto stretnutí...


Rozlúčka s prázdninami 03.09.2022 - Farský dvor Nová Ľubovňa
2.9.2022

Rozlúčka s prázdninami 03.09.2022 - Farský dvor Nová Ľubovňa

Farský úrad v Novej Ľubovni pozýva deti na Rozlúčku s prázdninami - 03.09.2022 (sobota) od 13.30 hod., Farský dvor Nová Ľubovňa...


Ďakovný výlet prvoprijímajúcich detí s rodičmi - 25.06.2022
22.7.2022

Ďakovný výlet prvoprijímajúcich detí s rodičmi - 25.06.2022

Pod vedením našich kňazov sa 25.06.2022 konal ďakovný výlet prvoprijímajúcich detí s rodičmi do Farnosti Klin na Orave...


Púť na Mariánsku horu v Levoči -  2022
28.6.2022

Púť na Mariánsku horu v Levoči - 2022

Program púte v prílohe...


Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 16.06.2022
23.6.2022

Sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi - 16.06.2022

"Eucharistia je najväčší dôkaz, aký môže dať Boh človeku o tom, že je milovaný."
16.06.2022 sa konala procesia aj našou obcou...


Primičná sv. omša novokňaza Jakuba Konkoľa
22.6.2022

Primičná sv. omša novokňaza Jakuba Konkoľa

"Kde je vlahy nedostatok a slzy zvlažujú zem, kde sucho ľudskej bolesti a možno i beznádeje krajinu vyprahlo, tam posielaš, Pane, svojich robotníkov..."


Spišská diecéza - vysviacka novokňazov 18.06.2022
22.6.2022

Spišská diecéza - vysviacka novokňazov 18.06.2022

Spišská diecéza má dvoch novokňazov. V sobotu 18. júna 2022 v spišskej katedrále prijali z rúk diecézneho administrátora Mons. Jána Kuboša posvätný rád presbyterátu diakoni Jakub Konkoľ (Nová Ľubovňa) a Pavol Križian (Liptovský Mikuláš).
Blahoželáme novokňazom a tešíme sa z ďalších pracovníkov vo vinici Pánovej.