Farnosť Nová Ľubovňa

Bohoslužby počas Vianočných sviatkov, požehnanie domov a Betlehem
23.12.2018

Bohoslužby počas Vianočných sviatkov, požehnanie domov a Betlehem

Betlehem bude sprístupnený podľa časového rozpisu, ktorý nájdete v prílohe. Zároveň prosíme, aby ste do kaplnky k Betlehemu nevstupovali cez kostol - cez presbytérium, ale aby ste vstupovali cez vchodové dvere kaplnky. Ďakujeme


Dobrá novina
21.12.2018

Dobrá novina

24. ročník koledovania detí vo vianočnom období sa v našej obci uskutoční 29.12.2018.


Sv. Mikuláš navštívil aj deti z Novej Ľubovne
14.12.2018

Sv. Mikuláš navštívil aj deti z Novej Ľubovne

Jeho putovanie smerovalo aj cez náš chotár a v predvečer svojho sviatku zavítal do nášho chrámu, kde obdaroval mnoho, mnoho dobrých detí, malých i veľkých.


Charitný kahanček lásky 2.12.2018
4.12.2018

Charitný kahanček lásky 2.12.2018

Dozrievať v láske môžeme aj cez konanie dobra.


Pozvánka
19.11.2018

Pozvánka

Združenie ZÁZRAČNEJ MEDAILY pozýva na stretnutie všetkých, ktorí túžia prijímať do svojej domácnosti kaplnku Panny Márie Zázračnej medaily - 25.11.2018 o 13.30 hod. v našom chráme.


Vďakyvzdanie za dary zeme 2018
2.10.2018

Vďakyvzdanie za dary zeme 2018

"Dobrorečíme ti, Bože, Pane svetov, že sme z tvojej štedrosti prijali tento chlieb. Obetujeme ho tebe ako plod zeme a práce našich rúk, aby sa nám stal chlebom života..."


Odpustová slávnosť
19.7.2018

Odpustová slávnosť

Odpustová slávnosť ku cti Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej, ktorá pripadá na 16. júla sa tento v našej obci slávila v nedeľu 15.7.2018.


Levočská púť 2018
4.7.2018

Levočská púť 2018

Levočská púť 2018 vyvrcholí slávnostnou odpustovou sv. omšou 8.7.2018, ktorú bude celebrovať J.Em. Kardinál Gerhard Ludwig Müller, emiritný prefekt Kongregácie pre náuku viery.


Pozvánka
1.6.2018

Pozvánka

Farský úrad a eRko v Novej Ľubovni pozývajú deti našej farnosti, od tých najmenších - po piaty ročník zš (vrátane) na popoludnie z príležitosti MDD - 2.júna 2018 od 13:00 hod. na Farský dvor v Novej Ľubovni.


Adam Konkoľ bude vysvätený za diakona
7.5.2018

Adam Konkoľ bude vysvätený za diakona

14.6.2018 o 15:00 hod. bude v katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule vysvätený na diakona náš rodák, vp. Adam Konkoľ.

© 2020 | www.novalubovna.sk | Mapa stránok  |  RSS | Prehlásenie o prístupnosti | Valid HTML 5! Valid CSS 3! toplist