Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Štatistické údaje
20.10.2023

Štatistické údaje

Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko v Prešove, zverejňuje výber štatistických informácií/údajov z najžiadanejších štatistických kruhov, na základe výsledkov dotazníkového prieskumu o úrovni využívania štatistických produktov a služieb ŠÚ SR...


SODB 2021 - sprístupnenie dátového produktu "MOJA OBEC"
10.2.2023

SODB 2021 - sprístupnenie dátového produktu "MOJA OBEC"

Štatistický úrad SR zverejnil ďalší dátový produkt s názvom "MOJA OBEC"...


Predbežné výsledky SODB 2021
21.1.2022

Predbežné výsledky SODB 2021

Výsledky integrovaného a plne elektronického Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 (SODB 2021) budú zverejňované postupne od konca roku 2021 do roku 2024 na www.scitanie.sk.


Sčítanie obyvateľov 2021 bolo dňa 13.06.2021 ukončené
14.6.2021

Sčítanie obyvateľov 2021 bolo dňa 13.06.2021 ukončené

V obci Nová Ľubovňa sa počas sčítania celkovo sčítalo 2998 osôb, čo je 98,62 % z predpokladaného počtu obyvateľov, zadaného ŠÚ SR. (Povinnosť sčítať sa mali občania SR a cudzinci s pobytom v SR)
ĎAKUJEME


Asistované sčítanie - dosčítavanie obyvateľov SODB 2021
3.5.2021

Asistované sčítanie - dosčítavanie obyvateľov SODB 2021

Ak ste sa nesčítali počas elektronického sčítania, môžete tak urobiť ešte počas asistovaného sčítania v dobe od 03.05.2021 - 13.06.2021, v kontaktnom mieste (obecný úrad) alebo s pomocou mobilného asistenta vo vašej domácnosti.
UPOZORŇUJEME na skutočnosť, že mobilný asistent disponuje menovaním starostky obce a je povinný preukázať sa vám preukazom asistenta, vydaným ŠÚ SR ! Mobilný asistent navštívi domácnosť len na základe vašej požiadavky a následnej dohody o čase návštevy. Preto, ak si nepodáte požiadavku na sčítanie mobilným asistentom a osloví vás osoba, ktorá sa bude vydávať za asistenta, odporúčame vám nevpúšťať takúto osobu do domu, či bytu a bezodkladne kontaktovať obec alebo políciu.


Elektronické sčítanie bolo ukončené
1.4.2021

Elektronické sčítanie bolo ukončené

V obci Nová Ľubovňa sa ku dňu 01.04.2021 elektronicky sčítalo 98,22 % obyvateľov. ĎAKUJEME


31. marec 2021 - posledný deň elektronického sčítania
30.3.2021

31. marec 2021 - posledný deň elektronického sčítania

31.03.2021 je posledným dňom, kedy môžete sčítať seba a svojich blízkych
v pohodlí a bezpečí domova. Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie.
K dnešnému dňu, 30.03.2021, sa v našej obci sčítalo 97,34%. Ďakujeme


Už iba 3 dni elektronického sčítania
29.3.2021

Už iba 3 dni elektronického sčítania

31.03.2021 je posledným dňom, kedy môžete sčítať seba a svojich blízkych
v pohodlí a bezpečí domova. Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie.
K dnešnému dňu, 29.03.2021, sa v našej obci sčítalo 97,04%. Ďakujeme


Ak ste sa ešte nesčítali, nenechávajte si to na poslednú chvíľu, osoby sčítavajte samostatne, aj maloleté deti
26.3.2021

Ak ste sa ešte nesčítali, nenechávajte si to na poslednú chvíľu, osoby sčítavajte samostatne, aj maloleté deti

K dnešnému dňu, 26.03.2021, sa v našej obci sčítalo 96,55 % obyvateľov.
Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa už sčítali, ceníme si váš zodpovedný prístup k tejto povinnosti.


Termín elektronického sčítania sa blíži, splňte si svoju povinnosť a vyhnite sa pokute. Nezabudnite, že každá osoba sa sčítava samostatne, aj maloleté deti!
18.3.2021

Termín elektronického sčítania sa blíži, splňte si svoju povinnosť a vyhnite sa pokute. Nezabudnite, že každá osoba sa sčítava samostatne, aj maloleté deti!

Nepremeškajte termín elektronického samosčítania - 31.03.2021.
Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie !
Sčítanie obyvateľov je povinné. Za sčítanie maloletých detí zodpovedajú ich rodičia, resp. zákonní zástupcovia. Povinnosť sčítať sa majú aj občania, ktorí žijú v zahraničí, no sú v SR hlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu.
V prípade nesčítania sa môže obec obyvateľovi vyrúbiť pokutu od 25€ do 250 €.