Menu

Asistované sčítanie - dosčítavanie obyvateľov SODB 2021

Rozhodnutím predsedu štatistického úradu Slovenskej republiky bolo stanovené dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania pre celé územie Slovenskej republiky na obdobie  od pondelka 3.5.2021 do nedele 13.6.2021.

Služby asistovaného sčítania budú poskytované povinným osobám, ktoré sa doteraz nesčítali:

  • v kontaktnom mieste s pomocou stacionárneho asistenta alebo bez pomoci stacionárneho asistenta
  • na mieste, kde sa povinná osoba zdržiava, s pomocou mobilného asistenta sčítania  

 

KONTAKTNÉ  MIESTO v obci Nová Ľubovňa:

Obecný úrad, 065 11 Nová Ľubovňa 102

Ak ste osoba so zdravotným postihnutím, senior, alebo nemôžete osobne navštíviť kontaktné miesto, môžete požiadať o mobilného asistenta:

 

telefonicky obec: 052 4283431, mobil: 0905 564 284,

alebo call centrum ŠU SR: 02 / 20 92 49 19   a  02 / 22 11 99 99 .

 

Mobilný asistent navštívi obyvateľa doma v dohodnutom čase a sčíta ho pomocou tabletu.

Celé znenie rozhodnutia predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania sú uvedené v priloženom súbore.

Všetky potrebné informácie o asistovanom sčítaní nájdete na: www.scitanie.sk/

 

 UPOZORŇUJEME na skutočnosť, že mobilný asistent disponuje menovaním starostky obce a je povinný preukázať sa vám preukazom asistenta, vydaným ŠÚ SR ! Mobilný asistent navštívi domácnosť len na základe vašej požiadavky a následnej dohody o čase návštevy. Preto, ak si nepodáte požiadavku na sčítanie mobilným asistentom a osloví vás osoba, ktorá sa bude vydávať za asistenta, odporúčame vám nevpúšťať takúto osobu do domu, či bytu a bezodkladne kontaktovať obec alebo políciu.

 

202104271002590.sodb-2021-kontaktne-miesto-v-obci-nova-lubov-a-1

K stiahnutiu