Školstvo

Základná škola s Materskou školou Nová Ľubovňa

S týmto právnym stavom škola funguje od 1.júla 2008.

Kontakt

Meno školy:

web stránka:

Základná škola s materskou školou

zssmsnovalubovna.edupage.org/

Email školy: skolanovlub@gmail.com
Email na správcu obsahu: skolanovlub@gmail.com
Telefón: Základná škola: 052/4369731, 0910 40 40 70
skolanovlub@gmail.com

Riaditeľka školy: 0904 914 676,
riaditelnl@gmail.com

Školská jedáleň: 0904 540 308
Školský klub detí: 0911 293 765

Materská škola 795 (pri škole): 0911 023 820
Adresa školy: Nová Ľubovňa 493
065 11 Nová Ľubovňa

IČO: 0035534664
DIČ: 2020948028
Publikované: 15.5.2008 | Aktualizácia: 24.8.2021