Menu

Termín elektronického sčítania sa blíži, splňte si svoju povinnosť a vyhnite sa pokute. Nezabudnite, že každá osoba sa sčítava samostatne, aj maloleté deti!

 V priebehu prvých štyroch týždňov sčítania sa v našej obci elektronicky sčítalo 86,28 % obyvateľov.

Ďakujeme všetkým, ktorí si už túto povinnosť splnili a vyzývame tých, ktorí ste sa ešte nesčítali, aby ste využili možnosť elektronického sčítania, sčítali seba aj svojich blízkych.
Povinnosť sčítať sa majú aj občania SR, ktorí žijú v cudzine, ale sú v SR hlásení k trvalému alebo prechodnému pobytu !!!

 

Nezabudnite, že každá osoba sa sčítava samostatne, aj maloleté deti!

Na webovej stránke www.scitanie.sk/ kliknite na: "Sčítať sa"- alebo kliknite priamo na formulár: eso.scitanie.sk.

Termín samosčítania je 31.03.2021. Po tomto termíne už nebude možné samosčítanie !!!

Pre asistované sčítanie, pre osoby, ktoré sa nevedia alebo nemôžu sčítať elektronicky, bude určené obdobie 6 týždňov ( od 01.04. - 31.10.2021 podľa pandemickej situácie okresu), v ktorom sa môžu sčítať nesčítané osoby na kontaktnom mieste (Obecný úrad v Novej Ľubovni, v stanovených hodinách, ktoré budú dodatočne zverejnené), alebo za pomoci mobilného asistenta v domácnosti.

V prípade nesčítania sa osoby, môže obec tejto osobe vyrúbiť pokutu vo výške od 25 € do 250 €.

Všetky potrebné informácie o sčítaní, ktoré sú priebežne zverejňované, nájdete na: www.novalubovna.sk/scitanie-obyvatelov-domov-a-bytov-2021/ alebo na www.scitanie.sk

 

 

 

Ď A K U J E M E

K stiahnutiu